İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 OCAK 2015

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NA KATILDI

21-24 Ocak 2015 tarihlerinde Davos’ta düzenlenen 45’inci Dünya Ekonomik Forumu’nun toplantısının “Türkiye’nin G-20 için Vizyonu” başlıklı panelinde konuşan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini katılımcılarla paylaştı. Bilindiği üzere,Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri, “küresel toparlanmanın güçlendirilmesi ve potansiyelin artırılması”, “dayanıklılığın artırılması” ve “sürdürülebilirliğin desteklenmesi” olarak belirlenmişti.  

Konuşmasında, 2008 yılında başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan mali krizin ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerine değinen Başbakan Davutoğlu, G-20'nin bir kriz yönetim mekanizması olarak özellikle finans sektöründe çok etkili olduğuna dikkat çekti. Başbakan Davutoğlu konuşmasında G-20 nezdindeki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve bu platformda daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı. 

G-20 liderleri,  2018’in sonuna kadar yıllık gelirlerini yüzde 2,8 oranında artırarak dünya ekonomisine yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde bir katkı sağlamayı hedefliyor. Başbakan Davutoğlu bu hedefe ulaşabilmek için, gelişmekte olan ülkeler ile düşük gelire sahip ülkelerin dünya ekonomisine entegrasyonlarının sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başbakan Davutoğlu aynı zamanda, düşük gelirli ülkelerin ihtiyaçlarının G-20 platformunda daha çok dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başbakan Davutoğlu, G-20 Dönem Başkanlığı’nda kadınların iş gücü piyasasına katılımlarının teşvik edilmesinin önemli bir öncelik olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, 2025 yılına kadar, yaklaşık 100 milyondan fazla kadının iş gücüne kazandırılması öngörülüyor. Başbakan Davutoğlu ayrıca gençlerin işsizlik oranının düşürülmesi için de önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’nda, enerji ve iklim değişikliği konularının önemli bir gündem maddesi oluşturduğunu belirten Başbakan Davutoğlu,  KOBİ’lerin uluslararası platformda daha fazla yer alması ve özellikle dünya ticaretine entegrasyon sürecinin desteklenmesi gerektiğini açıkladı.