İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2015

10`UNCU KALKINMA PLANI KAPSAMINDAKİ YENİ PAKET AÇIKLANDI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 28 Ocak 2015 tarihinde düzenlediği basın toplantısında 10’uncu Kalkınma Planı'nda belirlenen öncelikli dönüşüm programlarından 8’inci ve bu programlara ilişkin 380 eylem planını açıkladı. Söz konusu paket “İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı”, “Temel ve Meslek Becerilerini Geliştirme Programı”, “Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı”, “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı”, “Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı”, “Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı”, “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Alt Yapısının Geliştirilmesi Programı” ve “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı”ndan oluşuyor.

Öncelikli dönüşüm programları ile Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yeni atılım döneminin başlatılması hedefleniyor. İnsan ve sosyal odaklı üçüncü paket kapsamında “İş Gücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı”, 43 eylem planından oluşuyor. Özellikle kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için çalışanların ve işverenlerin kadın erkek fırsat eşitliği bilincini artırmaya yönelik etkinlikler yapılması öngörülüyor. Aktif iş gücü programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulması ve programların takibinin 81 il düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı Eylem Planı” ise, Türkiye ve yurtdışındaki eğitim kurumlarına yönelik hibe programlarının uygulanmasını içeriyor. Aynı zamanda, Türkiye'ye daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kabulüne yönelik Kültürel Öğrenci Değişim Programı uygulanması ve Türkiye'deki eğitim kurumlarında yabancı dil eğitiminin etkinliği konusunda program başlatılması Eylem Planı kapsamında yer alıyor.  

Son açıklanan üçüncü paketteki eylem planları kapsamında ayrıca:

  • Fabrikaların sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapılması;
  • Eğitim müfredatının öğrencilere en az bir sanat veya spor dalında performans becerisi kazandırma yönünde hazırlanması;
  • Nitelikli insan gücü için çalışma izni sürecinin hızlandırılması;
  • Yerel idareler ve yerel düzeyde faaliyet gösteren kurumların güçlendirilmesi;
  • Konut alımında devlet desteğinin sağlanması;
  • İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi ve yararlanma sürelerinin artırılması için mevzuat çalışmasının yapılması öngörülüyor.