İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2015

BAŞBAKAN YARDIMCISI BABACAN, G-20’NİN KOBİLERE ÖNCELİK VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan G-20 üye ülkelerinin temsilcileri, G-20’ye davetli üyelerin büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiği öğle yemeğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Babacan konuşmasının büyük bir bölümünde G-20 çerçevesinde KOBİ’lere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Babacan, KOBİ’ler için G-20 sonrasında kalıcı hale gelecek uluslararası bir platformun oluşturulacağını ifade etti.

Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı sırasında KOBİ’lere yönelik üç öncelik üzerinden çalışmaların yürütüleceğini belirten Babacan, bu öncelikleri sırasıyla “kapsayıcılık” (inclusiveness), “uygulama” (implementation) ve “yatırım” (investment) olarak tanımladı.

 

“Kapsayıcılık” önceliği çerçevesinde Babacan, Türkiye’nin hem kendi içinde şekillendireceği hem de uluslararası boyutun olacağı büyüme odaklı bir yapının gündemde olacağını açıkladı. Büyüme kapsamında istihdam ve finansal düzenlemelerin önemli bir parçasını oluşturan KOBİ’lere yönelik önceliğin devreye gireceğini ve KOBİ’lerin uluslararası ticaretteki yerlerini güçlendirici çalışmalara ağırlık verileceğini kaydetti. Bu konuda Uluslararası Ticaret Odası, Dünya KOBİ Meclisi ve Dünya KOBİ İşbirliği gibi kuruluşlarla görüşmelerin yapıldığını belirten Babacan, sözü edilen KOBİ’lere yönelik uluslararası bir platformu hayata geçirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Öte yandan kapsayıcılık başlığı altında düşük gelirli ülkelerin incelemeye alınacağını da sözlerine ekledi.

 “Uygulama” alanında Başbakan Yardımcısı Babacan, yapısal reform sürecine gidileceğini belirtti. Bu konuda G-20 ülkelerinin bağlayıcılığının devam ettiğini belirten Babacan, taahhütlere bağlı kalınması halinde beş yıl içinde küresel büyümenin yüzde 2 oranında artacağını ifade etti.

“Yatırımlar” alanında ise alt yapı çalışmalarına ağırlık veren yatırımların mevcut süreçte önemli hale geldiğini kaydeden Babacan, sadece gelişmekte olan değil ekonomik kriz ortamında kemer sıkma politikalarıyla gündeme gelen gelişmiş ülkelerin bile bu tür yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Devlet bütçesinden ayrılan alt yapı harcamalarının desteklenmesi noktasında ise Babacan, çözüm olarak özel sermayeyi önerdi.