İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 ŞUBAT 2015

AVRUPA KOMİSYONU EKONOMİK TAHMİN RAPORU’NDA TÜRKİYE’YE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Avrupa Komisyonu’nun 5 Şubat 2015 tarihinde yayımladığı Kış Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda 2007’den bu yana ilk defa bütün AB ülkelerinde büyüme öngörülüyor. Rapora göre, bu yıl AB’de ve Avro Alanı’nda ekonomik faaliyetin canlanması ve 2016’da da hız kazanması bekleniyor. İç ve dış talepte görülen canlanma, uygulanan parasal politikalar ve güçlenen mali yapının etkisiyle bu yıl büyümenin AB’de yüzde 1,7’ye ve Avro Alanı’nda yüzde 1,3’e yükseleceği tahmininde bulunuluyor. 2016’da ise, büyümenin AB’de ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,9 olacağı öngörülüyor. 

Yatırımların yeterli düzeyde olmaması ve işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle büyüme beklentileri halen sınırlı düzeyde kalıyor. Buna karşın sonbahar dönemi tahmin raporundan bu yana bazı gelişmeler ekonomik görünümün iyileşmesine yol açtı. Petrol fiyatlarının beklenenden hızlı düşüş göstermesi ve avronun değer kaybetmesinin yanında, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal genişlemeye gitmesi ve Avrupa Komisyonu’nun yatırım planını açıklaması büyümeye olumlu etki eden faktörler oldu. Bütün üye ülkelerde ekonomik büyümenin pozitif yönde olacağının beklenmesine karşın, üye ülkelerin ekonomik performansları arasındaki farklılıkların da devam edeceği tahmin ediliyor. 2015’te üye ülkelerin büyüme oranlarının Hırvatistan’da yüzde 0,2’den İrlanda’da yüzde 3,5’e kadar farklılık göstermesi bekleniyor.  Avronun değer kaybetmesi sonucu AB dışına ihracatta artış sağlanmasının üye ülkelerin ihracat yapılarına bağlı olması öngörülüyor. Raporda enflasyonun düşeceği ancak 2016’dan itibaren tekrar artış göstereceği, kamu açıklarının ise azalmaya devam edeceği öngörüsünde bulunuluyor. Raporda aynı zamanda, istihdam artışının hızlanmasına karşın işsizlik oranındaki düşüşün yavaş seyredeceği ifade ediliyor.

Türkiye’nin de ele alındığı raporda büyüme tahmini, sonbahar dönemi ekonomik tahmin raporuna göre 2015 yılı için yüzde 3,3'ten 3,7'ye; 2016 için ise yüzde 3,7'den 4'e yükseltildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün; büyümenin artmasına, enflasyonun düşmesine ve cari açığın azalmasına imkân verdiği belirtiliyor. Raporda, düşen petrol fiyatlarının ve gevşek para politikasının, 2015 ve 2016 yılında Türkiye’nin büyüme oranına pozitif etki edeceği belirtiliyor. Büyümenin beklenenden daha düşük gerçekleşmesine neden olabilecek risklerin başında ise ABD’nin para politikasındaki normalleşme ile birlikte Türkiye’nin para politikasını sıkılaştırması ve bunun iç talebe olumsuz yansıması geliyor. Geçen yıl yüzde 6 civarındaki cari açığın GSYİH’ye oranının 2015’te yüzde 3,6’ya düşeceği; kamu borçlarının GYSİH’ye oranındaki azalma eğiliminin de devam ederek yüzde 32,2’ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Geçen yıl yüzde 8,17 oranında gerçekleşen enflasyonun ise önemli oranda azalarak bu yıl yüzde 6,3 ve gelecek yıl yüzde 5,8’e düşmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu Kış Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’na buradan ulaşılabilir.