İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 ŞUBAT 2015

IPARD II PROGRAMI AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN ONAYLANDI

2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) Programı, 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Türkiye tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında sunulan 2014-2020 IPARD II Programı, 9 Aralık 2014 tarihinde IPA Komitesi tarafından onaylanmıştı. Bu çerçevede 801 milyon avro tutarındaki AB katkısı aşağıdaki sektörlerde kullanılmak üzere Türkiye için tahsis edildi:

-Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yönelik yatırımların desteklenmesi;

-Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik fiziksel varlıkların desteklenmesi;

-Tarım, çevre, iklim ve organik tarım tedbiri;

-Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanmasının desteklenmesi;

-Kırsal kamu altyapı yatırımlarının desteklenmesi;

-Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme;

-Teknik destek.

Mevcut programda olduğu gibi, 2014-2020 dönemi IPARD Programı kapsamında da, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyenler için değişen oranlarda hibe desteği verilmesine karar verildi. Yeni dönem programı ile kırsal alanlarda yerel eylem girişimleri ve çevre dostu tedbirlerin de desteklenmesi öngörülüyor. 2014-2020 dönemi IPARD II Programı kapsamında 800 milyon avro AB katkısı ve 245 milyon avro ulusal destek ile 1 milyar avronun üzerinde hibenin kullanıma sunulması amaçlanıyor.

Bilindiği üzere, AB tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında;  tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına yönelik olarak tahsis edilen hibe destekleri, IPARD altında verilmekte. Hâlihazırda uygulamasına devam edilen 2007-2013 dönemi IPARD destekleri çerçevesinde ülkemizdeki çiftçilere, gıda işletmecilerine ve kırsal topluluklara yaptıkları yatırımlar için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla, harcamalarının yüzde 50 ila yüzde 65’i oranında hibe desteği kullandırılmakta.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.