İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 ŞUBAT 2015

TTYO MÜZAKERELERİNİN SEKİZİNCİ TURU TAMAMLANDI

AB ve ABD arasında yürütülen TTYO müzakerelerinin sekizinci turu 2-6 Şubat 2015 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Bu turda öncelikli olarak tarifeler, hizmet pazarları, kamu alımları ve yasal düzenlemelerdeki işbirliği ele alındı. Söz konusu müzakere turunda ayrıca, enerji ve hammaddelere ilişkin kurallar da gündemdeydi; ancak mali hizmetler de olduğu gibi, Amerikalı müzakereciler, enerji ve hammadde konularına ilişkin Anlaşma’ya ayrı bir bölüm eklemek istemediklerini belirtiler. Öte yandan, yatırımcılarla devlet arasındaki uyuşmazlıkların halli mekanizmasına ilişkin yürütülen kamu istişare sonuçlarına takiben, TTYO müzakereleri kapsamında yatırımların korunmasına ilişkin görüşmeler de askıya alınmış durumda.

Sekizinci müzakere turuna paralel olarak düzenlenen paydaşlar toplantısında, Avrupa iş dünyası temsilcileri, AB ve ABD arasında görüşülen transatlantik anlaşmayı desteklediklerini belirtti. Toplantının düzenlemelerdeki işbirliği konusunun ele alındığı oturumunda, paydaşlar özellikle güvenlik standartları, kalite, kontrol ve etiketleme gereksinimlerindeki tutarsızlıkların giderilmesini talep ettiler. Toplantıda ayrıca, tekstil sektörü temsilcileri, tekstil alanında AB’de ve ABD’de yürürlükte olan standartların ve düzenlemelerin karşılıklı olarak tanınması gerektiğini vurguladılar. Otomotiv sektörü temsilcileri ise, AB ve ABD’de ticari araçlar için egzoz gazı emisyonu ve yolcu araçlarına ilişkin mevcut düzenlemelerin karşılıklı olarak tanınması konusunda isteklerini dile getirdiler.

AB ve ABD arasında yürütülen müzakereler esnasında Vaşington’da bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, yaptığı basın açıklamasında, TTYO müzakereleri ve bu anlaşmanın Türkiye üzerindeki etkilerine de değindi. Türkiye’nin TTYO sürecinin dışında kalmak istemediğini vurgulayan Bakan Bozkır, AB’nin Gümrük Birliği içerisinde bulunduğu ülkelerin de TTYO kapsamına alınmasına ilişkin bir maddenin eklenmesi yönünde talepte bulunulduğunu sözlerine ekledi. Bakan Bozkır görüşmede, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin kapsamının yeniden gözden geçirilmesi yönünde görüşüldüğünü de belirtti.