İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2015

AB, sürdürülebilir kalkınma gündemine ilişkin bir tebliğ yayımladı

Bilindiği gibi BM nezdinde 2000 yılında kabul edilen ve sekiz hedefi içeren (yoksulluk ve açlığın yok edilmesi; evrensel ilköğretim; cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi; çocuk ölümlerinin azaltılması; anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıkların önlenmesi; çevre koruma ve küresel işbirliği) Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (Millennium Development Goals - MDGs) uygulanma takvimi 2015 yılında sona eriyor. Dolayısıyla mevcut süreçte, 2015 sonrası dönemin sürdürülebilir kalkınma gündemi üzerinde uluslararası çabalar hız kazandı. AB’nin yeni kalkınma gündemine katkısını öne çıkaran bir tebliğ de, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Avrupa Komisyonu’nun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Neven Mimica ile Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella tarafından yayımlandı.

“2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması için Küresel İşbirliği” başlıklı tebliğde, işbirliği mekanizmasının özel sektör ve sivil toplum arasındaki eş zamanlı çalışmalar dışında, tüm ülkelerin evrensel bir perspektifte aktif katılımı ile etkili olabileceği mesajı veriliyor. Ülkelerin bu çabalarını vatandaş düzeyine indirgemesi gerektiğine vurgu yapan tebliğde ayrıca yeni hedeflerin belirlenmesinde siyasi irade desteğinin altı çiziliyor. Aynı şekilde işbirliğinin evrensel bir boyutu içermesinde özellikle insan hakları, iyi bir yönetişim, hukuk kurallarının işleyişi, demokratik kurumların desteklenmesi, ayrımcılıktan uzak ve cinsiyet eşitliği gibi temel konuları yansıtan bir yapıda olması gerektiği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2015 yılının küresel işbirliğinde kritik bir yıl olduğunu belirtti. Juncker, toplumlarda barış ve istikrarın sağlanması için yoksulluğun ortadan kaldırılması, bugün ve gelecek için sürdürülebilir kalkınmanın temini ve insan haklarının korunması koşullarının arandığını ifade etti.