İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2015

GÜNEY GAZ KORİDORU`NA AB`DEN GÜÇLÜ DESTEK

Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi’nin ilk toplantısı 12 Şubat 2015 tarihinde Bakü’de gerçekleştirildi. Toplantı sonunda tüm paydaşların AB’nin enerji güvenliğine verdiği açık desteği yansıtan bakanlar düzeyinde ortak bir bildiri imzalandı. Böylece tüm paydaşlar Güney Gaz Koridoru’nu gecikmeksizin hayata geçirmek için hazır olduklarını deklare ettiler. Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve İtalya’nın yanı sıra AB adına Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic’in imzaladığı bildiri, AB tarafından memnuniyetle karşılandı. Bilindiği üzere Güney Gaz Koridoru, Şah Deniz bölgesindeki Azeri doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye’den geçerek Bulgaristan sınırına erişen Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’dan geçen Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa’ya iletilmesini amaçlıyor. Avrupa Komisyonu’nun büyük destek verdiği Güney Gaz Koridoru hayata geçtiğinde orta vadede AB’nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin karşılanması bekleniyor.

Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantısında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile biraraya gelen Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sefcovic, enerji alanında işbirliğini Türkiye ile ilişkilerde kilit konulardan birisi olarak gördüğünü belirtti. Sefcovic, katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmasını 2007'de AB Konseyi'ne önerdiklerini hatırlatarak,  henüz AB üyesi ülkeler arasında oybirliği bulunmadığı için faslın açılamadığına işaret etti. Bilindiği gibi Türkiye’nin AB katılım müzakereleri sürecinde, enerji faslı GKRY tarafından engellenen fasıllar arasında yer alıyor.