İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2015

EBRD Türkiye’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’na desteğini açıkladı

Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (The European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), 16 Şubat 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla Türkiye’nin ilk Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’nı desteklediğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık 2014 tarihli Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı, AB’nin Yenilenebilir Enerji Yönergesi’ne uyum sağlanması amacıyla çeşitli hedefler ortaya koyuyor.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’na göre, Türkiye 2023 yılında toplam kurulu enerji kapasitesinin yüzde 30’unun yenilebilir kaynaklardan oluşturmayı amaçlıyor. Bu da mevcut enerji kapasitesine  34 GW hidro gücünün, 20 GW rüzgar gücünün, 5 GW solar gücün, 1 GW jeotermal gücün ve 1 GW biyoyakıtın eklenmesi anlamına geliyor. Açıklanan Plan’ın bir diğer iddialı hedefi, on yıl içerisinde ulaştırma sektörünün yakıt ihtiyacının yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması.

Planda ayrıca, Türkiye’ye daha fazla yenilenebilir enerji yatırımları çekebilmek için mevcut mevzuattaki eksikler sıralanırken, uluslararası iyi örnek uygulamalarına dayanan önlemlere de yer veriliyor.

Türkiye’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’na buradan  ulaşılabilir.