İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2015

Avrupa Yatırım Bankası’ndan çevre ve enerji yatırımlarına destek

Bilindiği üzere Avrupa Yatırım Bankası (AYB) küresel boyutta iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan projelere en fazla destek veren kurumlardan biri. 2014 yılında AYB tarafından sağlanan yardımlar toplamda 19 trilyon avro seviyesine ulaştı. Son olarak  AYB ve Avrupa Komisyonu’nun ortak girişimi ile 16 Şubat 2015 tarihinde  “Enerji Verimliliği için Özel Finansman ve Doğal Sermaye Finanasman Kolaylığı” (The Private Finance for Energy Efficiency-PF4EE; The Natural Capital Financing Facility-NCFF) başlıkları altında sunulan iki yeni mali desteğin iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması alanına aktarılacağı açıklandı. AYB’nin İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Başkan Vekili Jonathan Taylor ve Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Cañete ile Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella tarafından açıklanan yeni finansman araçlarıyla, özel sektörün yatırımları arasına iklim değişikliği, enerji verimliliği ve biyoçeşitliliğin korunması gibi önceliklerin girmesi hedefleniyor. 

PF4EE kapsamında en az 500 milyon avroluk mali kaynağın, özellikle enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi için üye ülkelerdeki yerel bankalara aktarılması sağlanacak. Bu girişim ağı AYB tarafından yönetilecek ve Avrupa Komisyonu 80 milyon avroluk fon ile destek sağlayacak. NCFF kapsamında ise 3 ila 4 sene sürecek pilot çalışmalar çerçevesinde uygulanacak öncelikli alanlar su taşkınları, yağmur sularının geri dönüşümde kullanılması, ormanların korunması, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması olarak açıklanıyor. Avrupa Komisyonu ve AYB tarafından 125 milyon avroluk desteğin bu alanlarda hazırlanan projelere aktarılması hedefleniyor.

AYB Başkan Vekili Taylor, bu tür yardımlarla özel sektörün çevre koruma ve enerji konularındaki rolünün artacağı görüşünde. Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Arias Cañete, AB’nin Enerji Birliği amacına yönelik olarak iklim değişikliği ve enerji verimliliği gibi stratejik alanlarda  özel sektöre daha etkin fayda sağlamayı umduğunu  belirtirken, Komisyon’un Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Vella NCFF kapsamında özel sektörün doğanın korunmasına  daha fazla odaklanacağını savunuyor.