İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2015

AİHM, Türkiye’nin zorunlu din dersi kararına yaptığı itirazı reddetti

Türkiye’nin “Mansur Yalçın ve Diğerleri” davasında AİHM’nin aldığı “zorunlu din dersinin kaldırılmasına” yönelik kararına yaptığı itiraz, Mahkeme’nin temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire tarafından 17 Şubat 2015 tarihinde reddedildi.  Temyiz başvurusunun Büyük Daire tarafından oybirliği ile esasa girilmeden reddedilmesi,  “Mansur Yalçın ve Diğerleri” davasında alınan kararın kesinleştiği anlamına geliyor.

Bilindiği gibi, AİHM tarafından alınan bir kararın temyiz sürecinin sonunda kesinleşmesinin ardından, söz konusu kararın uygulanmasının denetimini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK) yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46’ıncı maddesi uyarınca, Türkiye AİHM tarafından alınan bu kararın gereklerini yerine getirmek ve mağduriyetleri gidermek ile yükümlü. AİHM kararı doğrultusunda Türkiye’de zorunlu din dersi uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi durumunda, AKBK’nin Türk Hükümeti’ne mektup yazarak, kararın uygulanmasını talep etme yetkisi bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, Mansur Yavaş dahil 14 Türk vatandaşının  ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile ilgili olarak 2011 yılında Türkiye aleyhine yaptıkları başvuruyu, 16 Eylül 2014 tarihinde karara bağlayan AİHM, AİHS’nin eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlal edildiğine, Alevilere  “ayrımcılık” yapıldığına ve “Türkiye’de zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin, ailelerin inançlarına saygılı olacak şekilde revize edilmesi gerektiğine” hükmetmişti.