İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT-1 MART 2015

Enerji Birliği’ne İlişkin Basın Açıklaması

Avrupa Komisyonu 25 Şubat 2015 tarihinde Enerji Birliği’ni hayata geçirmek için önemli bir adım attı. “Her Avrupalı için güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi, erişilebilir enerji” sloganıyla yola çıkan Avrupa Komisyonu güçlü bir Enerji Birliği oluşturmak için stratejik hedeflerini ortaya koydu. Enerji Birliği kavramını 2014 yılında AB gündemine taşıyan ve siyasi öncelikleri arasında sıralayan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker için bu yeni stratejinin hayata geçirilmesi vereceği en önemli sınavlardan biri olacak.

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan konunun önemine dikkat çekti ve Enerji Birliği’nin AB’yi yeni yüzyılda güçlü kılacak en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Enerji arzı güvenliği, enerji verimliliği, çevre dostu enerji kullanımı ve rekabetçi bir enerji piyasasının tüm güçlü ekonomiler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Vardan, enerji merkezi olmayı amaçlayan Türkiye’nin önemine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’nin TANAP ile bir parçası olduğu Güney Gaz Koridoru’na verilen önemi memnuniyetle karşılayan Vardan, AB katılım müzakerelerinde enerji başlığının açılmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Enerji Birliği ne getiriyor?

AB’nin enerji politikası alanında üç temel önceliği olan arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğe erişebilmek için beş destekleyici unsur sıralanıyor:
-Enerji güvenliği, dayanışma ve güven,
-Enerji iç pazarı
-Enerji talebinin dengelenmesine katkı için enerji verimliliği
-Ekonominin karbondan arındırılması
-Araştırma, inovasyon ve rekabetçilik.
 

AB’nin Enerji Birliği oluşturulmasına yönelik adımına ilişkin İKV tarafından yapılan basın açıklamasına buradan ulaşılabilir.