İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT-1 MART 2015

AP, TTYO’ya ilişkin pozisyon belgesini hazırlıyor

AB ve ABD arasında müzakere edilen TTYO ile ilgili pozisyon belgesi üzerinde çalışmalar AP’de yoğunlaşmış durumda. AP’nin pozisyon belge taslağını hazırlamakla görevli olan Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) taslak üzerindeki ilk toplantısını 24 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirdi.   Bilindiği üzere INTA, AP Üyesi Bernd Lange (Almanya, S&D) tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde AP’nin konuyla ilgili görüşünü yansıtan bir taslak hazırlamakla yükümlü. Hâlihazırda AB ve ABD arasında müzakereleri devam eden TTYO’nun yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi ile AP’nin onayını gerektiriyor.

AP Milletvekili Bernd Lange tarafından hazırlanan raporda, yatırımcı devlet tahkiminin (Investor-to-State Dispute Settlement – ISDS) TTYO’da yer almasının gerekli olup olmadığı sorgulanıyor. Söz konusu raporda, ISDS anlaşmanın tümüyle dışında tutulmasa da, yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde devletlerarası uyuşmazlık çözüm sistemi ve ulusal mahkemelerin yeterli olduğu vurgulanıyor. AP’de Yeşiller grubu ile Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) grubu üyeleri ise, konunun TTYO dışında tutulmasını talep ediyorlar.

Öte yandan AP’de Lange’nin hazırladığı raporla ilgili bir diğer görüş alışverişi de Tarım Komitesi’nde gerçekleştirildi. Oturumda gıda güvenliği ile insan ve hayvan sağlığı konusunda AB standartlarına bağlı kalınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tavuk eti ve kırmızı et gibi hassas ürünlere ve AB’ye özgü ürünleri niteleyen ‘coğrafi işaret’ kavramının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hazırlanan taslakta tarımda ileriye dönük bir uyumlaştırma ve şeffaf bir müzakere sürecinin gerekliliğine vurgu yapılırken, ABD’ye yapılan tarım ürünleri ihracatının yüzde 40 oranında arttığı belirtildi. Ayrıca AB ürünlerinin geleceği açısından korumacı politikadan ziyade, daha aktif bir politika izlenmesi gerektiği de ifade edildi.

Toplantıda AB ve ABD tarafının talepleri arasında dengenin gözetildiği bir anlaşmanın sağlanmasının öngörüldüğünün altı çizildi. AB’nin, TTYO’nun tarımla ilgili bölümünden kazançlı çıkması gerektiği kaydedilirken, AB değer ve uygulamalarına ters düşecek herhangi bir anlaşmanın kabul edilemeyeceği belirtildi.

AP Milletvekili Lange’nin hazırladığı raporun, 6-7 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen toplantıda INTA tarafından onaylanması, ardından 18-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Genel Kurul’da oylanması bekleniyor.