İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT-1 MART 2015

Avrupa Komisyonu’ndan KKTC’deki STK’lara destek

Avrupa Komisyonu, KKTC’de sivil toplumu güçlendirmek ve toplum hayatına aktif katılım, hoşgörü, barış gibi değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla 1 milyon 635 bin avro tutarındaki hibe çağrısını duyurdu. Söz konusu hibe destek programı için son başvuru tarihi, 27 Mayıs 2015.

Sivil toplumun daha etkin bir şekilde ve kamu yararı doğrultusunda gelişiminin ve sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirme ve savunuculuk projelerinin desteklenmesi amacını taşıyan hibe programına başvuruda bulunacak olan STK’ların, projelerine asgari 75 bin avro, azami 300 bin avro destek almaları mümkün olacak.