İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT-1 MART 2015

Bosna-Hersek’ten AB yolunda tarihi adım

Bosna-Hersek Parlamentosu’nun iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Halk Meclisi’nde, 23 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü oturumlarda,  ülkenin AB üyelik sürecinde gerekli olan reformları hayata geçirmeyi taahhüt ettiği bir bildiri onaylandı. Bildirinin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’nin Saraybosna’ya ziyaretinden saatler önce kabul edilmesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Bildiri, Bosna-Hersek’in AB yolunda ilerleme kaydedebilmesi için Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları tarafından Kasım 2014’te ortaya koyulan “Bosna-Hersek’e yönelik yeni yaklaşım” adını taşıyan girişimin bir ürünü.

29 Ocak 2015 tarihinde Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından kabul edildikten sonra parlamentoda temsil edilen 14 siyasi partinin lideri tarafından imzalanan söz konusu bildiri, ülkedeki tüm idari birimler arasında AB konularında bir koordinasyon mekanizması oluşturulması, sosyoekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesi ve Bosna-Hersek Anayasası’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Sejdic-Finci kararı doğrultusunda tadil edilmesini öngörüyor.

Bildiride, Bosna-Hersek’in AB sürecine bağlılığı teyit edilirken, ülkede iş ortamının canlandırılması ve kamu yönetiminin daha etkin şekilde işlemesinin sağlanması için bir dizi ekonomik reformun hayata geçirilmesi taahhüt ediliyor.

Parlamentonun her iki kanadından temsilcilerin ve Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin katıldığı ortak oturumda delegelere hitap eden Yüksek Temsilci Mogherini, Bosna-Hersek’in ihtiyaç duyduğu reformların gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak olan bildirinin kabulünü, tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Ülkenin geçmişte yaşadığı siyasi çıkmazları tekrarlama lüksü olmadığını ve somut çalışmalara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Mogherini, söz konusu reformların AB üyelik sürecinin yanı sıra,  ülkede yüksek seviyede seyreden genç işsizliğinin giderilmesi açısından da gerekliliğine işaret etti.

Mogherini, Saraybosna’daki temaslarını tamamladıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Mart ayında yapılacak olan Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda Bosna-Hersek’te gerçekleşen bu olumlu gelişmeyi AB Dışişleri Bakanlarına aktaracağını ve İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın (Stabilisation and Association Agreement – SAA) yürürlüğe koyulmasıyla ilgili adımlar atılmasını tavsiye edeceğini açıkladı. Bilindiği üzere, Bosna-Hersek ile 2008 yılında imzalanan; ancak, Bosna-Hersek’in AB tarafından getirilen önkoşulları sağlayamaması nedeniyle beklemede olan SAA’nın yürürlüğe girmesi, ülkenin AB’ye üyelik başvurusunda bulunması için de önkoşul niteliği taşıyor.