İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2015

AB Bakanı Bozkır, IPARD Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Ankara İli IPARD Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Bozkır; IPARD fonlarının Türkiye’de kırsal, sosyal, ekonomik ve çevresel refahın artırılmasına ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya sağladığı katkının altını çizdi. Bakan Bozkır ayrıca, Türkiye tarafından kullanabilecek IPARD fonlarının toplamda yaklaşık 143,5 milyon avro tutarında bir bütçe oluşturduğunu dile getirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmaya ilişkin 11’inci faslın siyasi nedenlerden ötürü açılmadığını ifade eden Bakan Bozkır, bu alanda AB’ye uyum çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Bozkır, yürütülen çalışmaların sonucu olarak kırsal kalkınma hibelerinin kullanımı için 2008 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kurulduğunu belirtti. Bozkır, söz konusu kurumun Komisyon tarafından akredite edildiğini, böylelikle 11’inci faslın birinci açılış kriterinin yerine getirildiğini ifade etti. Bakan Bozkır, IPARD fonlarıyla birlikte AB standartlarıyla uyumlu hayvancılık, gıda hijyeni ve çevre koşullarının sağlanmasına yönelik AB hibelerine erişim imkânı tanındığını vurguladı.