İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2015

İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi Toplantısı’nın (EPSCO) gündeminde AB çapında sosyal politika ve istihdam politikası, sosyal koruma sistemi, işgücü piyasası ve iş sağlığı ve güvenliği konuları yer aldı. EPSCO Konsey Başkanı Uldis Augulis toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Konsey toplantısında işgücü piyasalarının desteklenmesi ve istihdamın artırılması için odaklanılması gereken konuların ele alındığını kaydetti. Konsey, sosyal koruma sistemlerinin finanse edilmesi, yeterliliğinin ve sürdürülebilir olmasının sağlanması için önemli mesajlar verdi. Üye Devletlerin sosyal koruma düzenlemeleri ve karşılaştığı sorunlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılması bu yönde atılacak adımlar arasında yer alıyor.

Konsey ayrıca kapsayıcı işgücü piyasasını ilgilendiren sonuçları kabul etti. Kapsayıcı büyüme için tüm AB vatandaşlarının eğitim imkânlarından yararlanması, istihdamının sağlanması ve yeterli sosyal koruma ile tüm vatandaşlara olanak verilmesi gerekliliğinin altını çizdi. EPSO kapsamında ayrıca, çalışma hayatını yakından ilgilendiren “İş Sağlığı ve Güvenliği 2014-2020” başlıklı stratejik çerçeve kabul edildi. Bu çerçeve, yaşlanan işgücü ve uzun çalışma yaşamının yarattığı zorlukların yanı sıra,  iş sağlığı ve güvenliğinde oluşan risklerin önlenmesi için atılacak adımların mevcut mevzuat uygulanmasının geliştirilmesiyle çözülmesi amacını taşıyor.

9 Mart 2015 tarihli EPSCO toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2015/03/09/