İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2015

AVRO GRUBU VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

9 Mart 2015’te toplanan Avro Grubu maliye bakanlarının gündem maddelerinden biri Avro Alanı ülkelerinin taslak bütçe planları oldu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Aralık ayındaki toplantıda 7 Avro Alanı ülkesinin İstikrar ve Büyüme Paktı’nın şartlarına uymama olasılığı değerlendirilmişti. Avro Grubu maliye bakanları son üç ayda Belçika, Malta ve İtalya’da ve bir ölçüde İspanya ve Portekiz’in durumun iyileştiğini açıkladı; Avusturya ve Fransa’nın Pakt’ın kuralarına uyum sağlayacağına dair taahhüdünü olumlu karşıladı. Yunanistan’ın durumunu da görüşen Avro Grubu, bu ülke ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF arasındaki görüşmelerin başlayabileceğini belitti. Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem sadece Yunanistan için dört aylarının kaldığını, artık zaman kaybedilmeden konun halledilmesi gerektiğini belirtti. Avro Grubu 20 Şubat'taki bir önceki toplantılarında Yunanistan'ın kredi anlaşmasının süresini dört ay uzatmayı kabul etmişti. Dijsselbloem görüşmelerin, daha önce olduğu gibi Atina'da değil, Brüksel'de düzenleneceğini, bununla birlikte Atina'da çalışacak uluslararası ekiplerce de destekleneceğini belirtti.

Avro Grubu GKRY’nin durumuna ilişkin olarak ise, yetkili makamlara ülkedeki bankaların bilançolarını dengeye getirecek ve ekonomiye kredi koşullarını iyileştirecek çalışmaları yapmaları çağrısında bulundu. Avro Alanı’nda hizmetler sektörünün reformunu da görüşen Avro Grubu maliye bakanları sektörün serbestleştirilmesine yönelik olarak ulusal deneyimleri paylaştılar.   

Avro Grubu toplantısının ardından 10 Mart 2015’te düzenlenen AB ekonomi ve maliye bakanları toplantısının gündem maddelerinden biri Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu oldu. Üye ülkeler arasında söz konusu fona ilişkin güçlü bir destek olduğu ve mevcut ekonomik koşullarda bu tür yeni yatırmaların hızla sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Bu konuda, en geç yıl ortasında yatırımların başlayabilmesi için Haziran ayına kadar bir anlaşmaya varılması gerektiği belirtildi.

Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi Fransa’ya, bütçe açığını GSYİH’nin yüzde 3’ün altına getirmesi için iki yıl süre tanınmasını kararlaştırdı. Ülkenin bu çerçevede 2017’de kamu açığının GSYİH’ye oranını yüzde 2,8’e indirmesi öngörülüyor. Fransa’dan ayrıca, 2015’te kararlaştırılan ekonomik önlemleri tam olarak yerine getirmesi ve Nisan ayı sonuna kadar ek mali önlemleri alması istendi. 

Konsey ayrıca, üye ülkelere çağrıda bulunarak, Tek Denetim Mekanizması’na ilişkin olarak hükümetlerarası anlaşmanın imzalanması için çalışmaların hızlandırılması ve banka kurtarma ve çözümleme mekanizmasına ilişkin yönergelerin uygulanmasını istedi.