İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 MART 2015

AP, kamyonların boyları ile ilgili yönergeyi onayladı

AP 10 Mart tarihinde aldığı kararla, uluslararası ulaşım kurallarına uygun bir şekilde kamyonların azami boyları ve ağırlıkları ile ilgili 96/53/EC sayılı Yönergede değişiklik yapan Yönergeyi onayladı. Yeni yönerge çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yol güvenliğini artırılması öngörülüyor. Söz konusu yönerge kamyonların kabul edilmiş azami boyunu 1m 50 cm daha uzatmayı öngörüyor.

Intermodel ulaşımda (kara, demiryolu ve yurtiçi suyolları ulaşımının birleştirilmesi)  ise, kamyonların asgari ağırlığının 42 tondan 44 tona çıkması öngörülüyor. Yeni yönerge ayrıca, araçların arkasında katlanabilir aerodinamik parçaların eklenmesini öngörüyor. Böylece yeni kamyonlar daha aerodinamik olup, şoföre kullanımda kolaylık sağlayacak.