İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MART 2015

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL`DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Liderler Zirvesi, 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna ile ilişkiler, Libya’daki son durum ve ekonomik konuların ele alındığı Zirve’nin ana gündem maddesini ise Enerji Birliği oluşturdu.

Enerji Birliği’nin kurulması yönünde ilk adımların atılmasına karar veren AB liderleri, AB’de düşük maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir enerji çalışmalarının hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı. Bu kapsamda AB’nin ulusal doğal gaz boru hatlarını ve elektrik ağlarını birleştirme çalışmalarına hız verilmesine karar verildi. Zirve’de aynı zamanda, AB üye ülkelerin hükümetlerinin ve şirketlerinin imzaladıkları doğal gaz anlaşmalarının AB hukuku ile uyumlu, şeffaf ve Birliğin enerji güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği konusunda uzlaşıldı. Enerji Birliği’ne ilişkin alınan bir diğer karar ise, yeni nesil yenilenebilir enerji kaynaklarını ve enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi stratejiler geliştirmek oldu. Liderler son olarak 2015 yılının Aralık ayında gerçekleşecek Paris İklim Zirvesi için AB iklim diplomasisine ilişkin hazırlıkların hızlandırılması konusunda anlaştı.

Rusya ile ilişkiler konusunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından önerilen Minsk Anlaşması’nın yaptırım kararlarının tüm Üye Devletler tarafından yerine getirilmesi ve ekonomik yaptırımların kaldırılmasının, Anlaşma’nın tam olarak uygulanması koşuluna bağlanmasına karar verildi. Bu süre içinde AB’nin Ukrayna’daki ateşkes sürecine destek olmaya devam edeceğini ifade eden liderler, Ukrayna’nın reform programına finansal desteğin sürmesi konusunda anlaşmaya vardı. 21 Mayıs 2015 tarihinde Riga’da gerçekleştirilecek olan Doğu Ortaklığı Zirvesi’nden önce son kez bir araya gelen AB liderleri, bu konudaki önceliklerini ülkelerin ihtiyaçları ve tercihlerine bağlı olarak devlet kurumlarının kurulmasına destek verilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi olarak belirlediler. 

Libya’daki son durumun ele alındığı oturumda ülkede ateşkes çağrılarını yineleyen AB liderleri, Ekim 2014 tarihli Zirve’de alınan Triton ve Frontex’in Akdeniz’deki rolünü güçlendirme kararında mutabık kalınmasına karar verdi. Liderler aynı zamanda, göç konusunda kaynak sağlanması ve geçiş ülkelerine yönelik güçlü bir ortak tutumun sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa’daki ekonomik durumun tartışıldığı son oturumda ise, 2015 yılı programı hedefleri için öncelikler yatırım, yapısal reformlar ve mali sorumluluk olarak belirlendi. AB liderleri, söz konusu önceliklere Üye Devletlerin ulusal reform ve istikrar programlarında yer verilmesi yönünde çağrıda bulundu.