İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MART 2015

TÜRKİYE-AB ÜST DÜZEY ENERJİ DİYALOĞU BAŞLADI

Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefcovic ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 16 Mart 2015 tarihinde ortak bir taslak bildiri yayımlayarak Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu’nu başlattıklarını duyurdu. Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’ye taraflar arasındaki enerji işbirliğinin artırılması önerisi yapılmış; konu 12 Şubat 2015 tarihinde Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantısında da gündeme gelmişti. Maroš Šefcovic’in ülkemize gerçekleştirdiği 16-17 Mart 2015 tarihli resmi ziyaret sırasında açıklanan taslak bildiri, Türkiye’nin Orta Doğu ve Kafkas Bölgesi’ndeki enerji kaynakları ile Avrupa pazarı arasında doğal bir enerji köprüsü ve enerji merkezi olmasına vurgu yapıyor.

AB’nin enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayan bir aday ülke konumundaki Türkiye’nin, enerji alanındaki müktesebata uyum sağlanmasında ilerleme kaydettiğine dikkat çeken belge, tarafların Üst Düzey Enerji Diyaloğu kapsamında yılda en az bir kere bakanlar düzeyinde biraraya gelmesini öngörüyor. Belgede ayrıca, Türkiye-AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu’nun AB müzakere sürecine alternatif teşkil etmeyeceği, aksine süreci tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olacağı ifade edildi.

Taslak bildirinin tamamına buradan ulaşılabilir.

Konuyla ilgili İKV tarafından yapılan açıklamaya buradan erişilebilir.