İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MART 2015

AB’de yenilenebilir enerjinin payı yüzde 15

AB resmi istatistik ofisi Eurostat tarafından 10 Mart 2015 tarihinde açıklanan verilere göre 2013 yılında AB’nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 15’e ulaştı. Bilindiği üzere AB, 2020 yılında yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını yüzde 20’ye yükseltmeyi hedefliyor. Üye ülkelerdeki verilere bakıldığında yenilenebilir enerji kullanımının yüzde 52,1 ile en yüksek İsveç’te olduğu, onu yüzde 37,1 ile Letonya’nın, yüzde 36,8 ile Finlandiya’nın ve yüzde 32,6 ile Avusturya’nın takip ettiği görülüyor. Yenilenebilir enerji kullanımının en düşük olduğu ülkeler ise Lüksemburg (yüzde 3,6), Malta (yüzde3,8), Hollanda (yüzde 4,5) ve İngiltere (yüzde 5,1) olarak sıralanıyor.

Eurostat verileri Bulgaristan, Estonya ve İsveç’in 2020 ulusal hedeflerine şimdiden ulaştıklarını gösterirken, bu hedeflerin gerisinde kalan ve çatalın en açık olduğu ülkelerin İngiltere (yüzde 15’lik ulusal hedefe karşın yüzde 5,1 gerçekleşme), Hollanda (yüzde 14’lük ulusal hedefe rağmen yüzde 4,5 gerçekleşme), Fransa (yüzde 23’lik ulusal hedefe rağmen yüzde 14,2 gerçekleşme) ve İrlanda (yüzde 16’lık ulusal hedefe rağmen yüzde 7,8 gerçekleşme) olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan, ulaştırmada yenilenebilir kaynakların kullanımı için belirlenen 2020 yılında yüzde 10 hedefine 2013 itibarıyla sadece İsveç’in (yüzde 16,7) ulaşabildiği, Finlandiya’nın (yüzde 9,9) ise kısa sürede ulaşmasının beklendiği açıklandı. Eurostat verilerine göre, AB’de ulaştırmada yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 5,4 ve bu oranın yüzde 75’i biyoyakıtlar.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Yenilenebilir Enerjinin Payı

(toplam enerji tüketimi, %)

 

2004

2010

2011

2012

2013

2020 hedefi

AB

8,3

12,5

12,9

14,3

15,0

20

Belçika

1,9

5,7

6,1

7,4

7,9

13

Bulgaristan

9,5

14,1

14,3

16,0

19,0

16

Çek Cumhuriyeti

5,9

9,5

9,5

11,4

12,4

13

Danimarka

14,5

22

23,4

25,6

27,2

30

Almanya

5,8

10,4

11,4

12,1

12,4

18

Estonya

18,4

24,6

25,5

25,8

25,6

25

İrlanda

2,4

5,6

6,6

7,3

7,8

16

Yunanistan

6,9

9,8

10,9

13,4

15,0

18

İspanya

8,3

13,8

13,2

14,3

15,4

20

Fransa

9,4

12,8

11,2

13,6

14,2

23

Hırvatistan

13,2

14,3

15,4

16,8

18

20

İtalya

5,6

10,5

12,1

15,4

16,7

17

GKRY

3,1

6

6

6,8

8,1

13

Letonya

32,8

30,4

33,5

35,8

37,1

40

Litvanya

17,2

19,8

20,2

21,7

23

23

Lüksemburg

0,9

2,9

2,9

3,1

3,6*

11

Macaristan

4,4

8,6

9,1

9,5

9,8

13

Malta

0,1

1

1,4

2,7

3,8

10

Hollanda

1,9

3,7

4,3

4,5

4,5

14

Avusturya

22,7

30,8

30,9

32,1

32,6

34

Polonya

6,9

9,2

10,3

10,9

11,3

15

Portekiz

19,2

24,2

24,7

25

25,7

31

Romanya

17

23,4

21,4

22,8

23,9

24

Slovenya

16,1

19,3

19,4

20,2

21,5

25

Slovakya

5,7

9

10,3

10,4

9,8

14

Finlandiya

29,2

32,5

32,9

34,5

36,8

38

İsveç

38,7

47,2

48,9

51,1

52,1

49

İngiltere

1,2

3,3

3,8

4,2

5,1

15

Norveç

58,1

61,3

64,7

65,9

65,5

67,5

*Eurostat tahmini ulusal verilere dayanmaktadır.

 

Yenilenebilir kaynakların ulaştırmadaki payı

(toplam enerji tüketimi, %)

 

2011

2012

2013

2020 hedefi

AB

3,4

5,1

5,4

10

Belçika

4,0

4,4

4,3

10

Bulgaristan

04,

0,3

5,6

10

Çek Cumhuriyeti

0,7

5,6

5,7

10

Danimarka

3,3

5,5

5,7

10

Almanya

5,9

6,9

6,3

10

Estonya

0,2

0,3

0,2

10

İrlanda

3,9

4,1

5

10

Yunanistan

0,7

1

1,1

10

İspanya

0,4

0,4

0,4

10

Fransa

0,5

7,1

7,2

10

Hırvatistan

0,4

0,4

2,1

10

İtalya

4,7

5,8

5

10

GKRY

0

0

1,1

10

Letonya

3,2

3,1

3,1

10

Litvanya

3,7

4,8

4,6

10

Lüksemburg

2,1

2,2

3,9*

10

Macaristan

5

4,6

5,3

10

Malta

1,8

3,1

3,3

10

Hollanda

4,6

5

5

10

Avusturya

7,7

7,8

7,5

10

Polonya

6,5

6,1

6

10

Portekiz

0,4

0,4

0,7

10

Romanya

2,1

4

4,6

10

Slovenya

2,1

2,9

3,4

10

Slovakya

5

4,8

5,3

10

Finlandiya

0,4

0,4

9,9

10

İsveç

9,5

12,9

16,7

10

İngiltere

2,7

3,7

4,4

10

Norveç

1,4

1,4

1,6

10

*Eurostat tahmini ulusal verilere dayanmaktadır.