İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MART 2015

AB DIŞİŞLERİ KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 Mart 2015 tarihinde, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin başkanlığında toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin gündeminde; AB’nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri, Libya’daki durum, DAEŞ’in ortaya koyduğu tehdide karşı bölgesel bir stratejinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok dış politika konusu yer aldı.

Afrika

AB-Afrika ilişkilerinin derinlemesine ele alındığı AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda, kıtanın sunduğu olanaklar değerlendirildi ve Afrika ile ilgili olumsuz örneklerin oluşturulmaması üzerinde duruldu. Yüksek Temsilci Mogherini, Konsey Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, AB ile Afrika ülkeleri arasında gerçek anlamda bir siyasi ortaklığın kurulması gerektiği yönünde görüş birliğine vardıklarını ifade etti. Afrika’da istikrarın AB’de istikrar anlamına geldiğini kavradıklarını kaydeden Mogherini, AB olarak Afrika ülkeleriyle yalnızca ikili düzeyde değil, küresel düzeyde de ortak çıkarlara sahip olduklarının altını çizdi.

Libya

AB Dışişleri Konseyi, Libya’daki tüm siyasi partilere, ulusal birlik hükümetinin bir an önce kurulabilmesi için Rabat’ta BM gözetiminde yürütülen diyaloğa katılmaları çağrısında bulundu. Konsey Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Libya’daki çatışmaların sona erdirilmesinde askeri bir çözümünün söz konusu olmadığı konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Yüksek Temsilci, ancak siyasi bir çözümün sürdürülebilir bir gelecek sağlayacağını belirtti. AB Dışişleri Konseyi Yüksek Temsilci’yi Libya’da güvenliğin sağlanmasına destek vermek üzere hayata geçirebilecek muhtemel Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası faaliyetlerine ilişkin bir teklif sunmakla görevlendirdi.

Suriye ve Irak’ta DAEŞ tehdidi

Konsey Toplantısı’nda, DAEŞ’in ortaya koyduğu tehditle mücadele edilmesi ve Suriye’de ve Irak’ta barışın ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için AB’nin yapması gerekenleri ortaya koyan bir strateji kabul edildi. Toplantıda ulaşılan sonuçların ışığında, AB’nin hedefleri arasında diplomasi, siyasi reformlar, ekonomik kalkınma ve farklı etnik gruplar arasında uzlaşının desteklenmesi gibi yolları içeren kapsamlı bir strateji ile sorunun altında yatan dinamiklerin ele alınması yer alıyor. Stratejinin uygulanmasına ilişkin olarak 2015 ve 2016 yılları için Komisyon tarafından 1 milyar avro ayrıldığı açıklandı.

Bosna-Hersek

Konsey Toplantısı’nda, Bosna-Hersek’te AB üyelik sürecinde gerekli reformların uygulanmasını taahhüt eden bildirinin siyasi partiler tarafından  imzalanarak, 23 Şubat 2015 tarihinde parlamentoda kabul edilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. 15 Aralık 2015 tarihli Konsey Toplantısı kararlarında belirlenen koşulların yerine getirildiği yönünde görüş birliğine varan AB Dışişleri Konseyi, AB ile Bosna-Hersek arasında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın (SAA) yürürlüğe girmesini onayladı. Bilindiği üzere, Bosna-Hersek ile 2008 yılında imzalanan; ancak, Bosna-Hersek’in AB tarafından getirilen önkoşulları sağlayamaması nedeniyle beklemede olan SAA’nın yürürlüğe girmesi, ülkenin AB’ye üyelik başvurusunda bulunması için önkoşul niteliği taşıyor.

AB Dışişleri Konseyi tarafından kabul edilen karar metninde, bildiride yer alan reformların uygulanmasında anlamlı ilerleme kaydedilmesinin ülkenin AB’ye yapacağı üyelik başvurusunun değerlendirilmesi bakımından önem taşıdığı vurgulandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti

AB Dışişleri Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 19 Ocak 2015 tarihinde oluşturulan askeri danışmanlık misyonunun (EUMAM RCA) faaliyete geçmesini onayladı. Söz konusu misyon, ülkede güvenlik sektörünün ve askeri kuvvetlerin reformu üzerinde çalışacak.

Somali

Konsey Toplantısı’nda, AB’nin Somali’deki eğitim misyonunun (EUTM Somalia) görev süresinin Aralık 2016’ya kadar uzatılması onaylandı. 2010 yılından bu yana misyon kapsamında 5 binden fazla Somalili askere eğitim verildiği biliniyor.

Mali

Mali’deki terör saldırılarını kınadığını dile getiren AB Dışişleri Bakanları Konseyi, kabul edilen karar metninde bu tür saldırılardan en fazla etkilenen kesimler olan kadın ve çocuklar başta olmak üzere halkın saldırılardan korunması gerektiğine dikkat çekti.