İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 MART 2015

Avrupalıların büyük çoğunluğu “mutlu”

Dünya Mutluluk Günü sebebiyle 19 Mart 2015 tarihinde Eurostat, Avrupalıların büyük çoğunluğunun ekonomik sorunlara rağmen “mutlu” olduklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Söz konusu araştırma, AB resmi istatistiklerinde subjektif değerlendirme ve algıların karşılaştırmalı olarak ilk defa toplanarak bir araştırmaya konu olması açısında önem taşıyor.

Eurostat'ın açıkladığı veriler, 2013 yılında AB'de yaşayanların yaklaşık yüzde 80'inin genel olarak hayattan memnun olduklarını ortaya koyuyor. Ekonomik krizin ardından Avrupalılar arasında mutluluk ve iyimserliğin azaldığının varsayıldığı bir zamanda ortaya koyulan bu mutluluk tablosunun sebebini Eurostat, hayattan memnuniyet kavramının çok boyutlu ve çeşitli sosyo-demografik faktörlerle şekillenmesi ile açıklıyor. Söz konusu araştırma, Avrupalıların hayattan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesinde, sanıldığının aksine, ekonomik durum ve sosyal ilişkilerden önce, sağlık durumunun temel faktör olduğu varsayımına dayanıyor.

Eurostat'ın açıkladığı araştırmaya göre, AB’de en mutlu insanlar Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te yaşıyor. Bulgaristan, Yunanistan, GKRY,  Macaristan ve Portekiz’de yaşayan Avrupalılar ise AB’de hayattan daha az memnun ülke vatandaşlarını oluşturuyor. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, AB’de gençlerin ve çocuk sahibi çiftlerin, hayattan memnuniyet seviyesinin daha yüksek olduğu yönünde.

Eurostat’ın açıkladığı araştırmanın bulgularına buradan ulaşılabilir.