İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2015

İKV`DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Türkiye-AB ilişkileri gündeminde ilk sırada 25-27 Mart tarihlerinde gerçekleşen AB Bakanı Bozkır’ın İtalya ziyareti yer aldı. AB Bakanı Bozkır, göreve geldiğinden bu yana, Avrupa’da üst düzey temaslara ağırlık vermekte. Bu temaslar Türkiye’nin AB müzakerelerinin devamlılığı ve canlandırılması açısından kritik bir önem taşıyor. Roma’daki temasları kapsamında, Bakan Bozkır, Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lapo Pistelli ve Başbakanlık nezdinde AB İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Sandro Gozi ile görüşmeler gerçekleştirdi. AB sürecinin diğer ayağını da iç hazırlık çalışmaları oluşturuyor. Bu kapsamda, AB Bakanlığı tarafından sivil toplumun önemine dikkat çekmek ve sivil toplum kuruluşlarının etkililiğini artırmak amacıyla sivil toplum diyaloğu toplantılarının dördüncüsü 24 Mart 2015 tarihinde Adana’da gerçekleştirildi. Toplantıya STK temsilcilerinin yanı sıra yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Türkiye’nin dış temsili ve G-20 Dönem Başkanlığı açısından diğer bir önemli ziyaret  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından gerçekleştirildi. Bakan Çelik, 23 Mart 2015 tarihinde Cenevre’yi ziyareti kapsamında ILO Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ve Türkiye'nin G-20 Dönem Başkanlığı temsilen ILO Yönetim Kurulu Üst Düzey Toplantısı'na katıldı.

Geçtiğimiz hafta AB gündeminde ise Yunanistan Başbakanı Tsipras ve Almanya Başbakanı Merkel’in Berlin’de görüşmeleri vardı. Yunanistan’ın kurtarma paketi çerçevesindeki durumu önemini korumaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda, Yunanistan’ın Avro Alanı’ndan çıkışı (Grexit) senaryoları konuşulurken, AB bu ihtimali ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmanın peşinde. Her ne kadar, Avro Alanı’nın 19 ülkesinden biri olsa da, Ekonomik ve Parasal Birlik içindeki ağırlıklı konumu Almanya’yı karar alma sürecinde kritik bir oyuncu yapıyor. Berlin’de bir araya gelen iki lider, görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi. Merkel ve Tsipras, karşılıklı iyi niyet mesajları verirken, Yunanistan’ın kredi sorununa ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Geçtiğimiz hafta AB gündeminin önemli gelişmelerinden bir diğeri ise Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman’ın, 20 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdikleri toplantı oldu. TTYO müzakerelerindeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda en önemli gündem maddelerinden birini kamu hizmetleri oluşturdu ve ortak açıklamada, tarafların kamu hizmetlerinin TTYO dışında tutulması konusunda kararlı olduklarının belirtilmesinin yanı sıra, TTYO’nun sosyal hizmetler, su, eğitim ve sağlık gibi alanlarda verilen hizmetlere ve sunulan bu hizmetlerin kapsamının genişletilmesine bir engel oluşturmayacağı taahhüdünde bulunuldu.

AMB Başkanı Mario Draghi, 23 Mart 2015 tarihinde AP’nin Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde değerlendirmelerde bulundu. Draghi, Yunanistan’ın Avro Alanı’ndan çıkışının bölgeye olası etkilerine ilişkin AMB’nin çeşitli senaryolar üzerinde durduğunu belirtti. Draghi, Yunanistan ve Avrupa Komisyonu,  IMF ve AMB’den oluşan Troyka’nın, kurtarma programının başarısına odaklanması gerektiğine işaret ederek, bu amaçla Yunanistan’la Troyka arasında diyalog sağlanmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Geçen haftanın AB gündeminin son önemli maddesi ise Komşuluk Politikası Paketi’nin, 25 Mart 2015 tarihinde açıklanması oldu. AB’nin Doğu Avrupa’da ve Güney Akdeniz’de yer alan 16 komşusu ile ilişkilerini düzenleyen Avrupa Komşuluk Politikası’na ilişkin 2014 yılı değerlendirmelerini içeren Paket kapsamında kabul edilen raporlarda, komşu ülkelerde 2014 yılında demokratik geçiş, insan hakları ve temel haklar, ekonomik kalkınma ve AB ile göç, enerji ve ulaştırma gibi sektörel alanlarda işbirliği düzeyine ilişkin gelişmeler değerlendiriliyor ve ileriye dönük önerilerde bulunuluyor.

 

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta dileriz.