İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2015

TTYO KAPSAMINDA KAMU HİZMETLERİNİN KORUNACAĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman, 20 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdikleri toplantıda, TTYO müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirdiler. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini kamu hizmetleri oluşturdu. Bilindiği üzere, 2015 yılının Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleşmesi öngörülen müzakere turlarında, özellikle hizmetler alanında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, tarafların kamu hizmetlerinin TTYO dışında tutulması konusunda kararlı oldukları belirtildi. Yapılan açıklamada, TTYO’nun sosyal hizmetler, su, eğitim ve sağlık gibi alanlarda verilen hizmetlere ve sunulan bu hizmetlerin kapsamının genişletilmesine bir engel oluşturmayacağı taahhüdünde bulunuldu. Ayrıca, daha önceden özel sektör tarafından sağlanan hizmetlerin hükümet tarafından devralınmasına ilişkin olarak TTYO ile hiçbir engel getirilmeyeceği de belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, hükümetlerin yüksek kaliteli hizmet sunmaya ve sağlık, güvenlik ve çevre gibi alanlarda kamu çıkarlarını korumaya yönelik mevcut yasal düzenlemelerini korumalarının ve bu alanlarda yeni düzenlemeler kabul etmelerinin önüne engel koyulmayacağı belirtildi.