İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2015

Avrupa Komisyonu, ticari kısıtlama önlemlerine ilişkin bir rapor yayımladı

Avrupa Komisyonu’nun 19 Mart 2015 tarihinde yayımladığı raporda, AB’nin stratejik ticaret ortaklarının (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya ve ABD) uyguladığı ticareti kısıtlayıcı önlemler inceleniyor. Raporda, küresel ekonomide bir toparlanma kaydedilmesine rağmen, bu ülkelerin hâlihazırda birçok ticari engeli uygulamaya devam ettiklerine dikkat çekiliyor. En fazla ticari kısıtlama getiren ülkelerin başında Rusya gelirken(7 önemli dava), onu Çin (6 dava),  Hindistan ve Brezilya (4 dava), Arjantin ve ABD (3 dava) takip ediyor.

Bu ülkeler tarafından uygulanan engeller arasında üretim sürecinde yerel ürün kullanılması ya da şirketlerin birtakım avantajlara sahip olabilmeleri için o ülkelerde yerleşik olmalarının talep edilmesi yer alıyor. Brezilya’da yerli üreticiler lehine uygulanan ayrımcı vergi ve sübvansiyonlar bu kapsamda önemli bir örnek teşkil ediyor.  Ayrıca, Rusya’da kişisel verilerin yerel sunucuda depolanmasını zorunlu hale getiren yeni yasal düzenlemeler de ticareti olumsuz yönde etkiliyor. AB açısından, Çin’in halihazırda benzer önlemler alması ve gelecekte de almayı öngörmesi büyük endişe konusu. 

Raporda ayrıca, Brezilya, Çin, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilen ticarette, AB’nin sağlık ve hijyen standartlarının yanında gıda güvenliğinden kaynaklı çok sayıda engel ile karşılaştığı vurgulandı. Raporda, AB’nin Çin ve ABD ile fikri mülkiyet hakları konusunda yaşadığı sorunlara da dikkat çekildi. 

Söz konusu rapora buradan ulaşılabilir.