İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MART 2015

Komisyon ve AYB’den tarım finansmanı için işbirliği

Avrupa Komisyonu ve AYB; tarım, kırsal kalkınma, ormancılık ve tarımsal-gıda zinciri gibi sektörlerin desteklenmesini ve ilgili kesimlerin finansman ihtiyacına kolay erişimini öngören bir garanti fonu modelini 23 Mart 2015 tarihinde açıkladı. 

Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu ve AYB arasında, tarım ve kırsal kalkınma alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı Temmuz 2014’te imzalanmıştı. Tarım konusunda ilk kez başvurulan bir yöntem olan ve 2014-2020 yılları arasında işbirliğini öngören model, Avrupa Komisyonu ve AYB’nin ortak girişimiyle kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve kırsal kalkınma fonları kapsamında desteklenen finansal araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor.

AB bu sayede, tarımsal rekabet gücünü artırmada ve yeniliği teşvik etmede tarım ve gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu mali araçlara erişimi kolaylaştırmayı hedeflerken, özellikle kısa tedarik zincirlerinin, küçük çiftlik yapılarının ve genç çiftçilerin desteklenmesine önem veriyor.

Avrupa Komisyonu ve AYB, çiftçilerin yatırım kararlarını desteklemek için fonlara daha kolay erişebilmelerini sağlayacak ve aynı zamanda Üye Devletler ile paydaşların büyük ölçüde AYB’nin desteği ile mali araçlar ve stratejik yatırım deneyimlerinden yararlanmalarını kolaylaştıracak. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kamu ve özel sektör projelerinin finansmanı ile kırsal kalkınma programlarına ulusal ve bölgesel düzeyde kamu katkısının temininde AYB’nin potansiyel gücüne dikkat çekildi.