İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

AB REKABETÇİLİK KONSEYİ GAYRİ RESMİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

AB Rekabetçilik Konseyi Gayri Resmi Toplantısı 26-27 Mart 2015 tarihlerinde Letonya’nın Riga şehrinde gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Tek Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Üyesi Elzbieta Bienkowska ve AP İç Pazar ve Tüketici Hakları Komitesi Başkanı Vicky Ford katıldığı toplantıda, AB’nin dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanabilmesinin yolları ve bu teknolojilerin akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyümeye nasıl katkı sağlayabileceği ele alındı.

Toplantıda, AB Dönem Başkanı Letonya'nın Ekonomi Bakanı Dana Reizniece-Ozola, AB’de sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, yeni iş imkânları yaratabilmek ve AB’deki yaşam standardını koruyabilmek için Birliğin rekabetçi gücünü artırması ve bunun için de Dijital Tek Pazarın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Elektronik ticarette karşılaşılan sorunların çözüm yollarının masaya yatırıldığı görüşmeler sonucunda Bakanlar, dört çözüm önerisinde uzlaştı. Bunlar sırasıyla:

  • Tüketici ve iş dünyasının hakları ve sorumluluklarına ilişkin bütüncül yapıda yasal düzenlemelerin oluşturulması,
  • Elektronik ticaretin önündeki bölgesel kısıtlamalarının kaldırılması,
  • Dijital ortama adil ve açık erişimin sağlanması,
  • Dijital ürünlerin ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması.

Toplantıda dijital girişimcilik, veri koruma ve dijital eğitim modelleri gibi konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıya katılan Eurochambers Genel Sekreteri Amaldo Abruzzini, dijital ekonomi için önem taşıyan gayri maddi malların (intangible goods)  serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini belirtti. Bu konuda gerekli adımların atılması için AB üye ülkelerine çağrıda bulundu.