İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

5 No`lu Yenilikçilik Alt Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

26 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de 5’Nolu Yenilikçilik Alt Komitesinin 12’inci toplantısı yapıldı. Toplantı, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Strateji ve Türkiye Direktörü Simon Mordue eş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda katılım müzakereleri çerçevesinde Bilgi Toplumu ve Medya, Bilim ve Araştırma ve Eğitim ve Kültür fasılları ele alındı. Söz konusu fasıllar kapsamındaki AB mevzuatı kaydedilen ilerlemeler ve bu alanlarda AB ve Türkiye’de yürürlüğe giren yasal düzenlemeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Buna ilaveten toplantıda, 19 Aralık 2008 tarihinde müzakerelere açılmış olan Bilgi Toplumu ve Medya faslına ilişkin son adımlar değerlendirildi.