İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, İSTİHDAM, SANAYİ YATIRIMI VE ÜRETİMİ DESTEKLEME PAKETİ’Nİ AÇIKLADI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 2 Nisan 2015 tarihinde yeni İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’ni açıkladı. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yapılan reformlarla güçlendiğini vurgulayan Davutoğlu, hedefin Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi olduğunu belirtti.

Yeni paket, üretimin teşviki ve istihdamın artırılmasına yönelik birtakım uygulamalar getiriyor. Bu kapsamda öngörülen başlıca düzenlemeler şunları içeriyor:

 • İstihdamın niteliğini geliştirecek ciddi bir mesleki eğitim desteği ve istihdam teşviki sağlanması amacıyla İŞKUR tarafından özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı’nda çalışacak kursiyerlere net asgari ücret ödenmesi;
 • İşverenin kursiyer için yaptığı harcamaların vergiden düşülmesi;
 • Yatırım teşvikleri çerçevesinde yatırımcıya daha fazla vergi indirimi sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması;
 • 2015 ve 2016 yılları yatırım dönemlerinde vergi indiriminin artırılması;
 • Yatırım teşvik bölgelerindeki vergi indirimlerinin artırılması;
 • İleri teknoloji alanındaki yatırımların öncelikli yatırımlar olarak değerlendirilmesi;
 • Yatırımcıya yatırım esnasında verilen desteklerin sürelerinin uzatılması;
 • Üretimde ileri teknolojinin payının artırılması için teşviklerin genişletilmesi;
 • Öz sermaye ile finansman sağlamaya yönelik teşvik uygulamaları getirilmesi;
 • Şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımına özendirilmesi kapsamında öz sermaye ile finansmana vergi kolaylıkları getirilmesi;
 • Yeni şirket kurma ve halka arzın özendirilmesi;
 • Sanayicinin girdi maliyetlerinde azalma sağlanması;
 • Ar-Ge ve tasarıma daha fazla teşvik verilmesi;
 • İmalatçı KOBİ’lere ve kadın girişimcilere ilave destekler sağlanması;
 • Getirilecek yeni düzenlemelerle KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve kadınların üretim ve iş hayatındaki payının artırılması.

TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da yeni İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada paketi çok olumlu karşıladıklarını belirtti ve “Tüm dünyada yeni bir iktisadi ortama geçişin sancılarının yaşandığı bir ortamda açıklanan bu destek paketi, sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza yeni bir moral ve şevk getirecektir” dedi. Reel sektörün sıkıntılarını yakından takip ettiklerini ve Hükümete ilettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda dile getirdikleri pek çok sıkıntı ve önerinin bu yeni destek paketinde karşılığını görmekten de ayrıca büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.