İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

AB`nin Güney Kore`ye ihracatında önemli artış kaydedildi

1 Temmuz 2011 tarihinde AB ve Güney Kore arasında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin yıllık değerlendirme raporu yayımlandı. 15 yıl boyunca, Güney Kore’ye karşı ticaret açığı veren AB, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber,  Güney Kore ile ticaret fazlası kaydetmeye başladı. 2014 yılında ise, bu ticaret fazlası 3,6 milyar avro değerine ulaşmış bulunuyor. AB’nin Güney Kore’ye ihracatı 2010 yılında 30,6 milyar avrodan 2014 yılında 41,5 milyar avroya yükselerek yüzde 35 oranında bir artış kaydetti.  Öte yandan, AB’ye Güney Kore’den gelen ithalat son bir yıl içinde yüzde 6 oranında bir artış yaşandı.

AB ve Güney Kore arasındaki ticari ilişkiler sektörel bazda incelendiğinde ise, STA’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB’nin Güney Kore’ye olan ihracatının, başta otomotiv sektörü olmak üzere tüm sektörlerde artış kaydedildiği gözlemlendi. Otomotiv sektöründe 2010 yılında 2 milyar avro olan ihracat 2014 yılında yüzde 90 oranında bir artışla 3,8 milyar avroya ulaştı. Bu süre zarfında, AB’nin Güney Kore’ye taşıma ekipmanları ihracatında da yüzde 23 oranında artış yaşandı.

Söz konusu rapora buradan ulaşılabilir.