İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

AB`de plastik poşetlerin kullanımını azaltıcı kurallarda sona gelindi

Hafif plastik poşetlerin AB genelinde aşamalı olarak azaltılmasını öngören taslak 31 Mart’taki son oylama sonucunda AP Çevre Komitesi’nde onaylandı. Yeni kurallarla 2019 yılı sonuna kadar AB’de plastik poşet kullanım oranının yüzde 50, 2025 yılı sonuna kadar yüzde 80 oranında azaltılması hedefleniyor. Onay sürecinin Nisan ayında sonuçlanması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu önerisinde üye ülkelere yönelik iki seçenekli uygulama takvimi sunuyor:

  • Üye ülkeler, 2019 yılı sonuna kadar kişi başına kullanılan hafif plastik poşetlerin sayısını 90’a; 2025 yılına kadar 40’a düşürecek ya da;
  • 2018 yılı sonuna kadar hafif plastik poşet kullanımında zorunlu ücretlendirme yapılacak.

Doğada çözülebilen plastik poşetlerin en bilineni okso biyo-bozunur (Oxo-biodegradable) plastik poşetler. Bu tür plastikler bakteri ve canlı organizmalar sayesinde doğada bozunan ve bozunmadan sonra organik atıklar bırakan plastiklerdir. Ancak bu tür plastik poşetlerin doğada bozunurken çevreye zarar verme riskinin olduğu da biliniyor. Bu konuda yeni kurallarla beraber biyo-bozunur plastik poşetlerin etiketlenmesi ve çevreye zarar vermesi durumunda daha sıkı kurallar çerçevesinde sınırlı kullanımına izin verilmesi bekleniyor.

8 milyar plastik poşet ya çöpe ya da denizlere karışıyor

Çevresel etkilerinin oldukça fazla olduğu plastik poşetlerin AB’deki çevresel etkisine bakıldığında, her yıl 8 milyar plastik poşet ya çöplere ya da denizlere karışıyor. Bu durum ekosistem üzerinde ve canlı türlerinin beslenme zincirinde önemli bir etkiye sahip. Aynı şekilde AB’de her yıl ortalama kişi başına kullanılan 200 plastik poşetin büyük bir miktarı, bir kere kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. AB üye ülkelerine bakıldığında, tek kullanımlık olarak, kişi başına en fazla kullanılan plastik poşet sayısı 466 ile Baltık ülkelerinden Letonya ve Estonya’da görülürken, en az kullanım sayısı 4 ile Kuzey Avrupa’da Danimarka ve Finlandiya’ya ait.