İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM kararlarını tartıştı

26-27 Mart tarihlerinde Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin Adalet Bakanları Brüksel’de bir araya geldi. Bakanlar, AİHS’e olan desteklerini yinelerken AİHM kararlarının daha etkin uygulanmasına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaştı. Brüksel Deklarasyonu adı verilen bu anlaşma ile birlikte bir eylem planı da oluşturuldu.  Bakanlar özellikle AİHM’de askıda kalan davaların sayısındaki azalmayı memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte kararların uygulanmaması sebebiyle çok sayıda tekrarlanan başvurunun önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda değerlendirildiği üzere, 2014 yılında AİHM’de askıda kalan dava sayısı önceki beş yıla oranla yüzde 20 oranında azaldı. Avrupa Konseyi verilerine göre 2014 yılında 10.904 karar uygulamaya koyulmadı. 2014 yılında AİHM kararlarını uygulamaya koymayan ülkeler arasında 2.622 davayla İtalya ilk sırada yer alırken 1.500 davayla Türkiye ikinci sırada yer aldı.