İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MART-5 NİSAN 2015

Karadağ`ın katılım müzakerelerinde 2 fasıl açıldı

30 Mart 2015 tarihinde, Karadağ’ın AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde Vergilendirme başlıklı 16’ncı fasıl ile Dış İlişkiler başlıklı 30’uncu faslın müzakereye açılmasına karar verildi. Söz konusu iki faslın müzakereye açılmasıyla Karadağ, Temmuz 2012’de başladığı katılım müzakerelerinde 35 faslın 18’ini açmış ve ikisini kapatmış oldu.

Karadağ’ın iki fasılda müzakereleri tamamlayabilmesi için Vergilendirme faslına yönelik olarak belirlenen üç ve Dış İlişkiler faslı için belirlenen bir kapanış kriterini karşılaması gerekiyor. Vergilendirme faslında, Podgorica’nın; KDV, özel tüketim vergileri ve doğrudan vergilendirme alanlarında gerekli yasal düzenlemeleri kabul ederek, kayda değer ilerleme kaydetmesi; vergi düzenlemelerinin uygulanması için gerekli idari kapasiteye ve altyapıya sahip olduğunu göstermesi ve vergi yönetimine ilişkin bilgi iletişim sistemlerinin geliştirilmesinde ilerleme sağlaması gerekiyor. Dış İlişkiler faslında ise, Podgorica’nın Komisyon’a yasal mevzuat uyumu konusunda atması gereken adımlara ilişkin bir eylem planı sunması kapanış kriteri olarak belirlendi. Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek bir sonraki AB-Karadağ Katlım Konferansı’nın Haziran ayında toplanması bekleniyor.