İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 NİSAN 2015

ELFA Genel Kurulu, İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Başkanlığında Toplandı

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Genel Kurulu İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Başkanlığında 16-19 Nisan tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde yapıldı.  2014’te ELFA Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Kabaalioğlu başkanlığında toplanan ELFA Genel Kurulu’nun bu sene 20'ncisi düzenlendi. 200’ün üzerinde hukuk fakültesinin üye olduğu ELFA, 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor.

ELFA’nın amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde özetleniyor:

-Avrupa’da hukuk eğitimine katkıda bulunmak;

-Hukuk eğitiminde yapılan reformları geliştirmek ve koordine etmek;

-Üniversiteler arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek;

-Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak ve yeni çalışma alanları kazandırmak;

-Avrupa hukuk fakültelerini AB ve diğer Avrupa kurumları ile Barolar ve Hakim ve Savcı Birlikleri karşısında temsil etmek.

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Başkanlığında ELFA’nın üzerinde önemle durduğu güncel hedef, kuruluşun daha global bir çehre kazanması ve bu amaçla Avrupa dışındaki hukuk fakülteleri ile de yakın işbirlikleri kurmak olarak ortaya çıkıyor. Genel Kurul toplantısı ile birlikte düzenlenen konferansta Kazan’dan Pekin’e kadar geniş bir coğrafyayı temsilen farklı üniversitelerden toplam 30 öğretim üyesi tebliğ sundu. ELFA toplantısının önde gelen konuşmacılar arasında T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, ABAD Mahkeme Başkanı ve Lüksemburg Üniversitesi Rektörü Hon. Marc Jaeger, Pekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Philip McConnaughay, Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği Eski Başkanı Prof. Leo Martinez, Kazan Üniversitesi’nden Prof. Ilsur Salikhov, Batı Avustralya Üniversitesi Dekanı Prof. Erika Techera, ELFA’nın ilk Başkan Yardımcısı Prof. Laurence Gormley, - UNCITRAL ve UNIDROIT’de ABD delegesi Prof. Henry Gabriel yer aldı.

Toplantılarda uluslararası hukuk eğitimi, AB yargı sistemi, TTIP süreci gibi birbirinden farklı konular ele alındı.