İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 NİSAN 2015

İKV`den Dört Yeni Değerlendirme Notu

İKV Uzmanı Yeliz Şahin tarafından hazırlanan “İran’ın Nükleer Dosyasında Tarihi Uzlaşı” başlıklı değerlendirme notunda 26 Mart-2 Nisan 2015 tarihleri arasında İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya’dan oluşan P5+1 arasında, İran’ın nükleer dosyasına ilişkin sağlanan siyasi uzlaşma ele alınıyor. Söz konusu anlaşmanın Orta Doğu için anlamı ve Türkiye’ye olası etkilerinin de incelendiği değerlendirme notuna (No:126) buradan  ulaşılabilir. 

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunmasında Avrupa Tek Durak Mekanizmasını Tartışıyor Peki Ama Türkiye?”  başlıklı değerlendirme notunda AB’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kurulması öngörülen AB çapında geçerli bir denetim mekanizmasın niteliği ve Türkiye’de kişisel verileri korunmasına ilişkin durum ele alınıyor.  Söz konusu değerlendirme notuna (No: 125) buradan ulaşılabilir. 

İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır tarafından hazırlanan “National Strategy for Regional Development at a Glance” başlıklı İngilizce değerlendirme notunda (No: 29), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 24 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) ele alınıyor. Söz konusu Strateji’nin, 5 Kasım 2013 tarihinde müzakerelere açılan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı kapsamında sağladığı uyum düzeyini de inceleyen değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran tarafından hazırlanan “What’s Left from the Internal Security Package: Assessment of the Withdrawn Articles” başlıklı İngilizce değerlendirme notunda (No: 30), yakın geçmişte kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan İç Güvenlik Paketi’nin İçişleri Komisyonu’na geri çekilen 68’inci ile 130’uncu maddelerini kapsayan bölümleri ele alınıyor. İlerleyen dönemlerde tekrardan görüşülmesi planlanan söz konusu maddelerin Türkiye-AB Vize Serbestliği Yol Haritası’nın sınır yönetimi konusunda belirlenen kriterlere ve AB’nin veri güvenliğine ilişkin müktesebatına uyumunun incelendiği değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.