İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 NİSAN 2015

İngiltere Schengen SIS II sistemine dahil oldu

İngiltere, 13 Nisan 2015 tarihinde Schengen SIS II sistemine üye olan 29’uncu ülke oldu. söz Bu sistem hâlihazırda, 25 AB üye ülkesini ve 4 AB dışı ülkeyi kapsıyor. Şubat 2015’te AB Konseyi bünyesinde bir siyasi anlaşma sonucu, Avrupa eu-LISA Ajansı tarafından yönetilen SIS II Schengen bilgi paylaşımı sistemine İngiltere taraf oldu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Schengen Alanı’na serbest dolaşım bölgesine dâhil olmaması sebebiyle SIS sistemini, polis ve yargı işbirliği çerçevesinde kullanacağı ifade edildi.