İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-3 MAYIS 2015

AVRUPA KONSEYİ`NİN 2014 YILI İNSAN HAKLARI RAPORU AÇIKLANDI

Avrupa Konseyi (Council of Europe) tarafından her yıl 47 üye ülkenin insan hakları karnesinin değerlendirildiği yıllık insan hakları raporu, İnsan Hakları Komitesi Başkanı Nils Muiznieks tarafından 23 Nisan 2015 tarihinde tanıtıldı.

Raporda AB’nin göç yönetimi politikası yetersiz bulunurken, Akdeniz’de Ekim 2014-Ekim 2015 döneminde devam eden sınır kontrol operasyonu Mare Nostrum’un sonlandırılması eleştirildi. Raporda, operasyonun devam ettirilmesi halinde, 10 binlerce insan hayatının kurtarılabileceği yorumu yapıldı. Öte yandan, Mare Nostrum’un yerini alan Triton operasyonunun, faaliyet alanı ve kaynak açısından daha dar kapsamlı kaldığı ifade edildi.

Raporda, üzerinde durulan konu başlıkları arasında Ukrayna krizi ve Azerbaycan’da önde gelen insan hakları savunucuları aleyhinde açılan davalar öne çıktı. Ayrıca birçok Avrupa Konseyi ülkesinde sivil topluma ve basına yönelik baskının arttığı vurgulandı.  Raporun tanıtıldığı toplantıda Muiznieks tarafından, 2014 yılının insan hakları açısından kötü bir yıl olduğunun altı çizildi.