İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

AB ve Asya arasında ulaştırma bağlantıları artılacak

Asya-AB Diyaloğu (ASEM) toplantısı AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Letonya’nın başkenti Riga’da 30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi. AB ülkeleri ve çeşitli Asya ülkelerinden ulaştırma bakanlarının buluştuğu toplantıda bakanlar, AB ve Asya arasındaki ulaştırma rotaların geliştirilmesi ve ilerlemesi konusunda anlaşmaya vardılar. Bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmaların Avrasya coğrafyasında büyümeye ve refah seviyesinin artırılmasına yardımcı olacağı dile getirildi. Ayrıca, tüm ilgili paydaşlar (siyasi, kurumsal, iş çevreleri, STK’lar, akademik çevreler, vs.) arasında daha yakın işbirliği olanaklarının oluşturulabileceği açıklandı. Sağlanacak işbirliği ile ulaştırma altyapısının uyum derecesinin artırılması ve koordine yatırımların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Demiryolu taşımacılığının çevre dostu potansiyelinin de vurgulandığı toplantıda, bu bağlamda BM gibi uluslararası kurumların önemine işaret edildi. Kıyısı olmayan ülkelerin veya ada ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm olarak, bu ülkelere daha kapsamlı ulaştırma bağlantılarının kurulması önerildi. Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırma’dan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc yaptığı açıklamada, Asya ülkelerinin ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamanın önemine değindi.