İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

6 NO`LU ALT KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye – AB Ortaklık Komitesi’ne bağlı 8 adet teknik alt komiteden biri olan Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komitesi’nin 12’inci Tur Toplantısı, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati eşbaşkanlığında 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlendi.

Toplantıda Taşımacılık Politikası, Enerji, Trans-Avrupa Şebekeleri, Çevre ve İklim Değişikliği fasıllarında Türkiye’nin AB müktesebatı ve uygulamalarına uyum durumu ile Türkiye ve AB’de bu alanlarda son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, çevresel etki değerlendirmesi konusunda bir teknik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.