İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İSTANBUL BİLGİLENDİRME GÜNÜ DÜZENLENDİ

Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla AB Bakanlığı tarafından geliştirilen AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı kapsamında İstanbul Bilgilendirme Günü, 6 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 9 müktesebat başlığında açık olan hibe çağrılarına ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısına 300'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağladı. Etkinlikte AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı ve proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Toplantıda konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, daha güçlü, aktif ve katılımcı bir sivil toplumun Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine katkısının büyük olduğunu belirtti ve  her fırsatta sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek onlarla görüş alışverişinde bulunmaya çalıştıklarını vurguladı.

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı çerçevesinde çevre, enerji, tüketicinin ve sağlığın korunması, adalet, özgürlük ve güvenlik, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, işletme ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık ile eğitim alanlarında toplam 11 milyon avro hibe desteği sağlanacak. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.siviltoplumdiyalogu.org adresinden ulaşılabilir.