İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

AB DIŞİŞLERİ KONSEYİ TOPLANTISI`NDA TTYO ELE ALINDI

7 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda TTYO müzakere sürecinde kaydedilen ilerleme ve yatırımcılarla devlet arasındaki uyuşmazlıkların halli mekanizması (Investor-to-State Dispute Settlement – ISDS) öncelikli olarak ele alındı. Toplantıda, yaz aylarına kadar anlaşmanın üç ana başlığına ilişkin (pazara erişim, yasal düzenlemeler ve kurallar) ilerleme kaydedilmesinin önemi vurgulandı. Söz konusu alanlarda kaydedilecek ilerlemeyi takiben, siyasi nitelikteki konulara ağırlık verebilecek. Tüm bunların yanı sıra, müzakere sürecinde şeffaflığın artırılması ve bu bağlamda müzakere çerçeve belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu’nun ISDS’ye ilişkin Mart ayında sunduğu rapor üzerinde görüşlerini bildirdiler. Konsey, Avrupa Komisyonu’nun ulusal parlamentolar ve sivil toplum örgütleri ile görüşmelerini hızlandırması gerektiğini vurguladı. Bu konuya ilişkin ABD ile müzakerelerin bir an önce başlatılması için çalışmalara ağrılık verilmesi gerektiği belirtildi. Nitekim ISDS’ye ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, hükümetlerin düzenleme hakları için anlaşmaya bir “icrai hüküm” (operational provision) eklenmesini önerdi. Mahkemelerin işleyişine ilişkin olarak ise tahkim komisyonunun diğer mahkemeler gibi işlemesi yönünde öneri getirildi. Malmström ayrıca, uzun vadede yatırım için çok taraflı daimi bir mahkeme kurulma ihtimallerinin de değerlendirildiğini açıkladı. Temyiz mekanizmasının oluşturulması da sunulan diğer önerilerden biri olarak yer aldı.

AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda, TTYO’nun yanı sıra Aralık ayında düzenlenmesi öngörülen DTÖ Bakanlar Konferansı’na ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Konsey, DTÖ nezdinde uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çalışmaları ve özelikle çevresel ürünler alanında yürütülen müzakereleri desteklediğini açıkladı. Toplantıda ele alınan diğer gündem maddeleri arasında Doğu Ortaklığı, Myanmar’da iş gücü hakları, fikri mülkiye hakları, menşe kuralları ve kısıtlayıcı önlemler yer aldı.