İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

AVRUPA KOMİSYONU EKONOMİK TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu’nun 2015 Bahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu 5 Mayıs 2015 tarihinde yayımlandı. Raporda AB’de ekonomik büyümenin çeşitli faktörlerin etkisi altında olduğu belirtiliyor. Bu faktörler arasında petrol fiyatlarının düşmesi, küresel büyüme, avroda süren değer kaybı, AB ekonomi politikalarının destekleyici rolü ve AMB tarafından uygulanmaya başlanan parasal genişleme yer alıyor.

Raporda yer alan 2015 büyüme tahminlerine göre bu oran AB’de yüzde 1,8 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. 2016’da ise büyümenin, AB’de yüzde 2,1 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Büyümeye en büyük katkı iç talepten sağlanırken, bu yıl özel tüketimde  gelecek yıl da yatırımlarda artış bekleniyor. 

Raporda, ekonomideki iyileşmenin bütün üye ülkelere olumlu şekilde yansıyacağı; ancak büyümenin, üye ülkelerde birbirinden farklı oranlarda gerçekleşeceğine işaret ediliyor. Öte yandan, her üye ülke ekonomisinin büyümede sağlanan artıştan faydalanma düzeyinin, düşük petrol fiyatlarına ve avronun değer kaybetmesine karşı tutumuna bağlı olacağı ifade ediliyor. AMB’nin parasal genişlemesinin sıkı mali koşullara sahip ülkelere etkisinin daha fazla olacağı belirtiliyor. Bazı üye ülkelerde sermayenin düşük ve geri dönmeyen kredilerin yüksek düzeyde olmasının, parasal genişlemenin bankaların sağlayacağı kredi hacmine olumlu etkisini azaltmasından endişe ediliyor.

Enflasyonda Artış Bekleniyor

Enflasyona ilişkin tahminlere bakıldığında, 2015’in ilk yarısında enerji fiyatlarındaki düşüşten dolayı enflasyon oranının sıfıra yakın düzeyde kalması; tüketici fiyatlarının ise iç talebin canlanması, düşük mal fiyatlarının etkisinin azalması, avronun değer kaybetmesi, ithalat fiyatlarının artırması gibi sebeplerden ötürü bu yılın ikinci yarısında ve 2016’da artış göstermesi bekleniyor. AB ve Avro Alanı’nda yıllık enflasyonun 2015’te yüzde 0,1’den 2016’da yüzde 1,5’e yükselmesi öngörülüyor.  

İşgücü Piyasaları Gelişme Kaydediyor

Raporda işgücü piyasalarının ekonomideki iyileşmeye paralel olarak canlandığı belirtiyor. İşsizlik oranının 2015’te AB’de yüzde 9,6’ya ve Avro Alanı’nda yüzde 11’e inmesi öngörülüyor. 2016’da ise işsizlik oranının AB’de yüzde 9,2’ye ve Avro Alanı’nda yüzde 10,5’e düşmesi bekleniyor.

Türkiye Ekonomisinde Sınırlı Büyüme Görülecek

Raporda Türkiye’ye ilişkin olarak,  geçen yıl bahar döneminde kendini gösteren ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürdüğü, Türk lirasının değer kazanmasının ihracat performansını olumsuz etkilemesi ihtimaline rağmen düşük petrol fiyatlarının ekonomiye destek sağlayacağı belirtiliyor.  2014’te büyümenin yüzde 2’ye düştüğü belirtilen raporda bu oranın, 2015’te yüzde 3,2 ve 2016’da yüzde 3,7’ye yükseleceği tahmininde bulunuluyor. Büyümeyi olumsuz etkileyecek faktör olarak, FED’in politika faizini yükseltmesiyle birlikte Türkiye’de menkul kıymet piyasalarında tasfiye satışlarının yaşanması olarak görülüyor. Bu duruma karşı, para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesinin, iç talebe olumsuz yansıması olabileceği belirtiliyor.

İç piyasada özel sektör talebinin yeniden büyümenin ana sürükleyicisi haline geleceği belirtilen raporda, Rusya ve Orta Doğu’dan gelen taleplerin düşen petrol fiyatları nedeniyle azalacağı, ithalatın ise canlanacağı kaydediliyor. Net ihracatın GSYH büyümesine katkısının yeniden negatife dönebileceği öngörülüyor.