İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 MAYIS 2015

AVRUPA KOMİSYONU DİJİTAL TEK PAZAR STRATEJİSİ`Nİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 6 Mayıs 2015 tarihinde Dijital Tek Pazar’ın oluşturulmasına ilişkin stratejisini açıkladı. Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Avrupa Komisyonu’nun Dijital Tek Pazar’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, söz konusu strateji ile vatandaşlara ve şirketlere online özgürlüğünün sağlanacağını ve tüm AB’nin Tek Pazar’dan faydalanmasına imkân tanınacağını belirti. Üç temel başlıktan oluşan stratejide toplam 16 farklı eylem öngörülüyor. Tüm bu önlemlerin 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AB’de tüketiciler ve işletmelerin dijital ürün ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü önlemler şu şekilde sıralanıyor:

- Sınır ötesi e-ticareti kolaylaştırmak için yeni kuralların tanımlanması ve mevcut kuralların uyumlaştırılması (özellikle tüketicilerin korunması alanında);

- Tüketicinin Korunması İşbirliği Tüzüğü’nün gözden geçirilerek tüketici haklarının daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması;

- Daha verimli ve karşılanabilir maliyetli paket sevkiyatların sağlanması;

- İşletmelerin farklı KDV uygulamalarından kaynaklı idari yüklerinin ve maliyetlerinin azaltılması;

- Uydu ve kabloya ilişkin yönergenin gözden geçirilmesi;

- AB’de telif hakları yasasının modernleştirilmesi;

- E-ticaret pazarlarında rekabete ilişkin meydana gelebilecek sorunların tespit edilmesi;

- Online satışlarda coğrafi engellerinin kaldırılması.

Dijital ağların ve yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli ortamın oluşturulması hedefi doğrultusunda, Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü önlemler şunlardır:

- AB telekom kurallarının gözden geçirilmesi;

- Online platformların (arama motorları ve sosyal medya gibi) pazardaki rollerinin incelenmesi;

- Görsel-işitsel medya çerçevesinin gözden geçirilmesi;

- Dijital hizmetlerde güven ve güvenliğin artırılması (özellikle kişisel veriler alanında);

- Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönergesi’nin gözden geçirilmesi;

- Online ağ güvenliği için sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesi.

Son olarak, Dijital ekonominin büyüme potansiyelinin desteklenmesine yönelik Avrupa Komisyonu’nca öngörülen eylemler ise şunlardır:

- AB’de verilerin serbest dolaşımının teşvik edilmesi hedefi doğrultusunda yeni girişimler önerilmesi (örneğin AB Bulut alanında);

- Teknolojilerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla önceliklerin belirlenmesi;

- Kapsayıcı bir dijital toplumun oluşturulması için vatandaşların gerekli dijital becerilerini geliştirme imkânlarının sağlanması ve yeni bir e-Devlet eylem planının hazırlanması.

Dijital Ortak Pazar Stratejisi’nin 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlenecek AB Konseyi toplantısında daha kapsamlı olarak ele alınması bekleniyor.