İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2015

AVRUPA KONSEYİ ANTİ-TERÖR SÖZLEŞMESİ`NE YENİ BİR PROTOKOL EKLENDİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 19 Mayıs 2015 tarihinde Brüksel’de yabancı terörist savaşçılar konusuna ilişkin hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası ilkeleri onayladı. Hâlihazırda yaklaşık 5.000 AB vatandaşı ülkelerini terk ederek terör örgütü DAEŞ’e katıldı veya katılmak üzere. Avrupa Konseyi Terörizmle Mücadele Sözleşmesi’ne ilave bir protokol olarak düzenlenen söz konusu ilkeler şu ana kadar Avrupa Konseyi üyesi 47 üye ülkeden 44’ü tarafından imzalandı. Bu ilkeler Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafından terör gruplarına karşı alınması öngörülen önlemleri içeriyor. Bu doğrultuda söz konusu ilkeler, terör örgütlerine üye olmayı, terör eğitimi görmeyi veya terör amaçlı yurtdışına seyahati devletlerce yasadışı ilan edilmesini öngörüyor. Bununla beraber protokol, üye ülkeler arasında bilgi paylaşımını pekiştirmek amaçlı ulusal kontak noktalarının kurulmasını sağlıyor.

Hatırlanacağı üzere, Nisan ayı sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM)  söz konusu protokol taslağı görüşülmüştü. İngiliz milletvekili Lord John E. Tomlinson tarafından hazırlanan rapora göre, protokolün uygunluğu parlamenterlerce Paris ve Kopenhag terör saldırılarından sonra onaylanmıştı. Buna rağmen bazı milletvekilleri, taslağın insan hakları açısından olumsuz etkilerine ilişkin kaygılarını dile getirmişti. Lord Tomlinson’un raporu, savcılık istismarlarının her zaman olabileceğini ve bunun tarafların protokolü nasıl uyguladığına bağlı olduğunun altını çiziyor.

Ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, şiddetli fanatiklik ve radikalleşmeye karşı üç yıllık bir eylem planının oluşturulmasını kabul etti. Söz konusu eylem planı, radikalleşmeyle mücadeleyi öngören bir dizi uygulamayı içerecek. Bu çerçevede, okullarda, hapishanelerde ve internette görülen radikal faaliyetlerin takip edilmesini ve ele alınmasını sağlayacak.