İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2015

DÜNYA KOBİ FORUMU VAKFI’NIN MERKEZİ İSTANBUL’DA AÇILDI

TOBB, Milletler Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) ortak girişimi ile kurulan Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın (World SME Forum) İstanbul’daki merkezi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB ve B-20 Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Danilovich’ın katılımıyla, 23 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen resmi törenle açıldı.

OECD, Dünya Bankası temsilcileri ve iş dünyasının seçkin isimlerinin yer aldığı açılış törenindeki konuşmasında TOBB ve B-20 Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul merkezli yeni oluşumun KOBİ’lere yönelik sorunların çözümünde küresel bir ortam sunacağını ve böylelikle KOBİ’lerin taleplerinin daha yakından takip edilmesine imkân sağlayacağını belirtti. Vakfın kurulmasına destek veren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başta olmak üzere, tüm G-20 liderlerine, Dünya Bankası’na, OECD’ye ve uluslararası şirketlerin yetkililerine teşekkürlerini sunan Hisarcıklıoğlu, küresel yönetim düzeninin önemli bir parçası haline gelen Türkiye’nin, özellikle yürütmekte olduğu G-20 Dönem Başkanlığı da dikkate alındığında, İstanbul merkezli bu yeni oluşumda aktif hale geçmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonomik krizlerin son dönemlerde artığının altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında bu soruna yönelik küresel bir koordinasyon mekanizmasını çözüm anahtarı olarak sundu ve bu noktada G-20 süreçlerinin küresel toparlanmanın artırılmasında önemli bir yerde konumlandığını belirtti. Ancak küresel istihdamın yüzde 60’ını oluşturan KOBİ’lerin G-20 öncelikleri içinde hiçbir zaman yer almadığını hatırlatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin G-20 öncelikleri içinde yer alan “kapsayıcılık” ilkesi kapsamında KOBİ’lere yer verildiğini ve B-20’nin temel hedeflerine “KOBİ’ler ve Girişimcilik” hedefinin eklendiğini dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın, G-20’nin kapsayıcılık ilkesinin aynı zamanda kurumsallaşmış hali olduğunun altını çizdi. 

KOBİ’lerin temsil gücünün hiçbir uluslararası kuruluşta var olmadığını belirten TOBB Başkanı Hisracıklıoğlu, Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın temel faaliyetlerini şu şekilde sıraladı:

- KOBİ’lerin uluslararası finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ticaretlerini engelleyen düzenlemeleri azaltmak amacıyla politika yapm süreçlerinde KOBİ’lerin görüşlerine yer verilmesini sağlamak;

- Kapasite gelişimi için teknik yardıma yönelik bilgilendirme sunmak ve KOBİ’ler için bilgi işlem teknolojilerinin kullanımını sağlamak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ayrıca şirketlerin KOBİ’lere yönelik güvenlerinin artırılması ve böylece küresel değer zincirlerinin bir parçası olmaları için niteliklerini gösteren bir sertifikasyon sisteminin geliştirileceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Babacan ise açılış törenindeki konuşmasında, yeni bir tüzel kişilik olan bu oluşumun kalıcı bir platform niteliğinde olduğunu vurguladı. Hükümet olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Babacan, bu noktada ulusal ortamda KOBİ’lere daha kolay kredi sağlayacak yeni banka düzenlemelerini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Babacan KOBİ’lerin uluslararası konumunu güçlendirmek için kurdukları vakfın başarısının sürekli kılınmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.