İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 MAYIS 2015

AB’DE YENİ GÖÇ POLİTİKASINA İLİŞKİN SOMUT ADIMLAR BELİRLENDİ

AB’nin göç alanında yeni eylem planının belirlemesinin ardından 27 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu göç yönetimine ilişkin kapsayıcı tavsiyelerini Üye Devletlerle paylaştı. Bilindiği üzere, 13 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından, AB’de göç yönetiminin bütün boyutlarıyla iyileştirilmesine yönelik kısa ve uzun vadeli eylem planları hazırlanmış ve üye ülke liderlerinin değerlendirmesine sunulmuştu. 27 Mayıs’ta tavsiyelerin sunulmasıyla birlikte, tasarı halindeki planlar ilk defa uygulamaya geçmiş oldu. 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, plan dâhilinde uygulamaya geçirilmesi öngörülen reformların hedefinin göçmenlerin hızlı bir şekilde hayatlarının kurtarılması ve koruma sağlanması olduğunu belirtti.

Göçmen krizi ile mücadeleye yönelik olarak Avrupa Komisyonu’nun 27 Mayıs’ta paylaştığı somut önlemler arasında şunlar yer alıyor: İtalya ve Yunanistan’a destek sağlamak amacıyla bir acil durum müdahale mekanizması kurulması; AB sınırları dışarısındaki kriz bölgelerinde tehlike altındaki 20 bin kişinin AB ülkelerine yerleştirilmesi; kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2015-2020 yılları arasında geçerli olacak bir eylem planı oluşturulması; parmak izi toplama işleminin daha sistematik hale getirilmesi ve yüksek eğitimli üçüncü ülke vatandaşlarının AB’de istihdamına yönelik Mavi Kart Yönergesi’nin etkin hale getirilmesi.