İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 MAYIS 2015

AB DIŞİŞLERİ KONSEYİ KALKINMA GÜNDEMİYLE TOPLANDI

26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen ve kalkınma gündemiyle toplanan AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda, 2015 sonrası dönemi kapsayacak kalkınma gündemi ve göç konuları ele alındı. AB üye ülkelerinin kalkınma bakanlarını bir araya getiren toplantıya AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık etti.

Konsey toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (Millenium Development Golas -MDGs) süresinin dolmasının ardından kalkınma alanında atılacak adımları ortaya koyacak yeni kalkınma gündeminin ele alınacağı BM toplantısı öncesinde, kalkınmanın finansmanı ve AB’nin rolüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Konsey toplantısında, üye ülkelerin GSMH’lerinin yüzde 0,7’si oranında resmi kalkınma yardımı yapmaları yönündeki taahhütleri teyit edildi. Konsey toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Yüksek Temsilci Mogherini, AB üye ülkelerinin konuya ilişkin sağlam bir zemin üzerinde uzlaştığını belirterek; bunun Birliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ile küresel sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Konsey toplantısında, göç gündemiyle gayri resmi olarak toplanan 23 Nisan 2015 tarihli AB Liderler Zirvesi sonrasında, göç ve kalkınma arasındaki ilişki ele alındı.