İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 MAYIS 2015

AB REKABET KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

29 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Rekabet Konseyi toplantısının ana gündem maddelerini dijital tek pazar, paket seyahatlere ilişkin yönerge düzenlemesi ve tek şahıs limited şirketi modeli taslağı oluşturdu. Yeni dijital tek pazar üzerinde görüşen AB Bakanları, AB sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin sonuçları kabul ettiler. Bu çerçevede sanayinin dijital dönüşümüne yönelik eylemlerin hedeflenmesi ve dijital girişimcilik konuları görüşüldü. Eylemlerin gerçekleştirilmesi öngörülen başlıca alanlar şu şekilde sıralandı: Dijital araçların kullanımının kolaylaştırılması ve KOBİ’ler için uygun dijital ortamın yaratılması; dijital pazarda kısır döngü yaratan engellerin kaldırılması; AB sanayinin dijitalleştirilmesinin daha ileri seviyeye taşınması, büyüme ve istihdamın aratılmasına yönelik olarak da kullanılması; kamu yönetiminde e- yönetişimin uygulanması; dijital altyapı ve ağlara yatırımın artırılması. Letonya Ekonomi Bakanı Dana Reizniece-Ozola, dijital tek pazarın AB ekonomisine her yıl 400 milyon avrodan fazla katkıda bulunabileceğine ve 1000 yeni iş yaratacağına işaret etti.

Rekabet Konseyi toplantısında ayrıca seyahat pazarının dijital piyasalara uyumunun sağlanmasına ve iş dünyası ve tüketicilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesine yönelik olarak tasarlanan gözden geçirilmiş yönerge üzerinde anlaşmaya varıldı. Söz konusu mevzuat düzenlemesi özellikle online seyahat rezervasyonu yapan yolcuların haklarını güçlendirirken, başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasına da faydalar sağlıyor. 2015 yılı sona ermeden önce kabul edilmesi beklenen yönerge, kabülünden 30 ay uygulanacak.

Konsey toplantısında yeni bir "tek şahıs limited şirketi" modeli üzerinde anlaşmaya varıldı. Böylece, yönerge Societas Unius Personae(SUP) adı altında tek şahıs işletmelerine yönelik AB genelinde ortak bir  çerçeve oluşturulacak.